Start van seizoen 2020-21 LEERHUIS Protestantse Gemeente Terneuzen Start van seizoen 2020-21 LEERHUIS Protestantse Gemeente Terneuzen
LEERHUIS

     Het LEERHUIS is een gesprekskring met deelnemers uit verschillende kerken en gemeenten. Doel is een gedachtewisseling te onderhouden over thema’s die ons vanuit joodse en christelijke bron worden aangereikt. Daarvoor gebruiken we ideeën die te vinden zijn in het blad TENCHON, een uitgave van de stichting Pardes in Amsterdam.Er komen zaken naar voren die vaak ontbreken in een preek omdat die gericht moet zijn op een groot publiek en uitweidingen te ver kunnen afleiden van het kernthema.
     De samenkomsten zijn op elke tweede dinsdag van de maand in de periode van september tot en met mei. Elk jaar wordt getracht het nieuwe seizoen te beginnen met een startavond voor een groter publiek. Dat was vorig jaar met twee documentaires in het museum Het Warenhuis in Axel over ervaringen van joodse families voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog; o.a. het verhaal van onderduikers in een “Achterhuis in Axel”

Start van seizoen 2020-21 LEERHUIS Protestantse Gemeente Terneuzen

Dinsdag 13 oktober 2020
Grote Kerk Terneuzen  Noordstraat 62

Dr. G.J. Kouwen vertelt over 130 jaar Joods leven
in Zierikzee en omgeving.


                                                                  Oude synagoge van Zierikzee

Met medewerking van drs. J.P. van Driel – organist

Aanvang 19.30 u.  Toegang vrij  Collecte na afloop

vooraf aanmelden noodzakelijk  via dschriek@zeelandnet.nl
Programma:

19.30 u. Opening en welkom
19.35 u. Dr. G.J. Kouwen uit Zierikzee zal vertellen over Joods leven op Schouwen.
20.20 u. Pauze.
Tijdens de pauze zal drs. J.P. van Driel orgelmuziek uit joodse bronnen laten horen.
20.40 u. Hervatting van de presentatie door dr. G.J. Kouwen.
21.00 u. Gelegenheid voor vragen en discussie.
21.30 u. Sluiting.

Toelichting:

    Tweeduizend jaar geleden ontstond onder Joden een beweging die opriep tot omkeer, omdat Gods rijk op handen was. De leidsman van deze beweging was Jezus van Nazareth. Hij viel op door een raadselachtig zendingsbewustzijn en toonde grote aandacht voor zieken en uitgestotenen. Zijn volgelingen zagen hem als Messias en zetten zijn prediking voort, ook onder niet-Joden die sympathie toonden voor het jodendom. Sociale en politieke spanningen dreven helaas joodse en niet-joodse gelovigen uit elkaar, Na drie eeuwen was er een anti-joodse meerderheidskerk ontstaan die zich zag als het nieuwe Israël. 

    Vijf en zeventig jaar geleden eindigde de Tweede Wereld-oorlog. Temidden van tientallen miljoenen doden liet de systematische massamoord op de Joden een diep trauma achter in het geweten van de westerse wereld. Steeds meer stemmen wezen op verbanden met het Christendom in die tragedie. Dit  leidde tot argwaan jegens de christelijke theologie en tot nieuwe aandacht voor het Jodendom.

     Er was behoefte aan heroriëntering. Is het niet zo dat het geloof van christenen berust op joodse bronnen? Ontkenning van dit basis-gegeven leidt tot een superioriteitsgevoel dat in wezen niet thuis hoort in christelijke kringen.
     In ons LEERHUIS – dat op elke tweede dinsdag van de maand bijeenkomt - zijn we met elkaar in gesprek over thema’s die uit joodse en christelijke bron worden aangereikt. Daarbij richten we onze aandacht op activiteiten in de huidige moderne samenleving die daarmee in overeenstemming zijn te brengen.
     Als begin van het nieuwe seizoen is er een startavond waarin we gaan horen en vragen kunnen stellen over het joodse leven in het tijdperk 1789-1920 in een kleine gemeenschap midden in een stukje Zeeland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd alle joods leven op Schouwen vernietigd en is daarna verdwenen.

Elke maand zal het gespreksthema en de plaats van samenkomst worden medegedeeld via het gemeenteblad Samenleven, de wekelijkse kerknieuwsbrief en het web.
Gespreksleiding: Dick Schriek, e-mail dschriek@zeelandnet.nl
 
 
 
terug