Taakgroep Eredienst zoekt versterking Taakgroep Eredienst zoekt versterking
Taakgroep Eredienst zoekt mensen om hun team te versterken. 

In onze Protestantse Gemeente te Terneuzen zijn naast geledingen als kerkrentmeesters, kerkenraad en diaconie diverse ook verschillende taakgroepen actief. Één van die taakgroepen is de taakgroep Eredienst. Deze taakgroep houdt zich bezig met de planning van de gastpredikanten, de jaarlijkse korenplanning, de evaluatie van de afgelopen erediensten en bespreking  van de toekomstige erediensten.

Ook maakt onze jeugdwerker deel uit van deze taakgroep en wordt zodoende ook het reilen van zeilen van de jeugd in relatie tot de erediensten in de taakgroep toegelicht.

Alle ‘eredienstigheden’ kunnen in deze taakgroep aan de orde worden gesteld. Hierbij valt te denken aan gebruiken bij herdenkingen van geboortes en overlijden, vervoer van ouderen en mensen met een mobiele beperking, bloemengroet en zo meer.

Bij de samenvoeging van de voormalige taakgroepen van wijken noord en zuid is door de implementatiecommissie een onafhankelijk tijdelijke voorzitter aangesteld om de fusie van beide taakgroepen te begeleiden. Deze voorzitter heeft te kennen gegeven deze functie niet permanent te kunnen  blijven vervullen. De taakgroep is daarom op zoek naar nieuwe leden ter vervanging van leden die inmiddels gestopt zijn of gaan stoppen.
Verder is de taakgroep op zoek naar een nieuwe leden. 

De erediensten vormen de belangrijkste  pijler in onze gemeente en verdient een actieve en enthousiaste ondersteuning van de taakgroep eredienst.
 
Mocht u interesse hebben om toe te treden tot deze taakgroep of mocht u interesse hebben voor het voorzitterschap of er meer informatie over willen hebben, neemt u dan gerust contact op met Ben Tornij, tel. 619008, mobiel 0630482657, e-mail: btornij@zeelandnet.nl
terug