Verslag van de gemeenteavond van dinsdag 17 oktober 2017 om 19.30 uur in de Opstandingskerk. Verslag van de gemeenteavond van dinsdag 17 oktober 2017 om 19.30 uur in de Opstandingskerk.


Verslag van de gemeenteavond van dinsdag 17 oktober 2017 om 19.30 uur in de Opstandings Kerk.


De voorzitter van de A.K., S. de Mol heet ons welkom op deze vergadering waar we over het definitieve afscheid van de Opstandingskerk, de voortgang van het beroepingswerk en de voortgang verbouwing Goede Herder Kerk worden ingelicht.
Ze geeft het woord aan T. Rijke die een gedeelte uit Jesaja 43 leest, God is erbij, ook als er veranderingen komen.
We zingen lied 287.
 
A. Platteeuw staat als eerste op het programma, maar hij kan door omstandigheden pas om 20.30 komen dus krijgt P. Koole nu het woord.
Samenvattend:
 1. eind oktober hopen we de definitieve koopacte te kunnen ondertekenen.
 2. er moet nog bodemonderzoek plaats vinden i.v.m. eventueel asbest.
 3. de afscheidsdienst zal plaatsvinden op 19 november a.s.
Vanuit de vergadering kunnen nu vragen gesteld worden waar veel gebruik van gemaakt wordt:
 1. Het is absurd dat de gemeente zo onder druk gezet wordt, zo’n korte termijn -   in juli is het voorlopig contract al getekend.
 2. Aandacht voor mensen, 19 november afscheid, dan kunnen de overledenen niet hier meer herdacht worden -
we zijn nu één gemeente, de Ontmoeting, zullen we dan samen onze overledenen gedenken?
 1. Wat komt er als het gebouw verkocht is? -
een projectontwikkelaar heeft het gekocht en maakt een plan.
 1. Een vraag naar de bodem studie -
er is landbouwgrond-zand-puin.
 1. Het ligt toch heel gevoelig en het is sociaal gezien moeilijk om op zo’n korte termijn afscheid te nemen -
geld speelt hier ook een rol, de koper zou een bedrag vragen voor verhuur.
 1. Kan de diaconie niet helpen? -  
dat is kerkrechtelijk niet mogelijk.
 1. Ondanks dat het moeilijk blijft, wordt de commissie bedankt voor al het werk wat al gedaan is.
 2. De Bijbel zegt dat we niet alleen met geld te maken hebben, door de snelheid is er weinig zorgvuldigheid betracht -
we hebben geprobeerd om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alles voor te bereiden en de gemeente te informeren.
 1. Hoe is de planning na 19 november -
per 1 januari 2018 moet het gebouw kaal opgeleverd worden.
 1. Hoe groot is het bedrag voor het bodemonderzoek? - 
zal niet veel zijn, de basis prijs voor de verkoop is goed en over 2 weken zal alles definitief bekend zijn.
 1. Kan de gemeente nog “nee” zeggen? - 
nee dat kan niet.
 1. Wensen voor de overgangsperiode? - 
we moeten ruimtes zoeken om iedereen te kunnen laten vergaderen, daar zullen we huur voor moeten betalen.
S. de Mol zegt dat de versnelling ook gekomen is door de aantrekking van de economie.
Op één van de eerste vergaderingen hebben we het gehad over de financiën, maar werd terecht gesteld: wat voor gemeente willen we zijn. Hiermee zijn we het proces van Toekomst PGT ingegaan.  We mogen met gemengde gevoelens terug kijken maar met vertrouwen vooruit.
Chr. Sijbinga krijgt nu het woord over de afscheidsdienst. Er wordt volop gebrainstormd hoe we deze dienst invulling gaan geven. Het werkteam en de commissie erediensten werken hier aan. Misschien ook nog iets de zaterdag ervoor? Vanuit de vergadering wordt wel gezegd dat er niet te veel onnuttige zaken plaats moeten vinden.
Er is op de scholen een flyer verspreid voor het kinderkerstfeest in de Opstandingskerk - ook dit wordt meegenomen en zal op tijd doorgegeven worden aan de scholen.
Waren de grondboringen niet erg laat? - Ja……..
A. Platteeuw is intussen gearriveerd en praat ons bij over het beroepingswerk.
Er is nog niet zo veel te melden, er zijn kandidaten gehoord en ook weer afgevallen. Afgelopen zondag is de hoorcommissie op pad geweest, eind oktober wordt er een advertentie geplaatst in Wood en Weg.
De samenwerking in de commissie verloopt goed ook met Biervliet-Hoofdplaat-IJzendijke.
Na de pauze krijgt P. Koole weer het woord over de voortgang van de Goede Herder Kerk.
Chr. Ollebek en P. Simons inventariseren alle gebruikers en stellen samen met
N. Fierloos een plan van eisen op.
F. Wolfert heeft al veel werk verricht betreffende het financiële gedeelte.
C. Verlinde en N. Fierloos werken samen aan het verbouwingsproces.
P. Koole bewaakt de voortgang en is aanspreekpunt van de commissie.
Heeft iemand suggesties voor b.v. stoelen, banken, het orgel, welkom, we moeten het met z’n allen doen, er zullen ook veel vrijwilligers nodig zijn, velen hebben zich al opgegeven waarvoor dank.
N. Fierloos presenteert zijn plan als architect-commissielid, maar ook als gemeentelid.
Ook door de week moet de kerk een ontmoetingsplaats zijn en ook hier zijn suggesties welkom, b.v. hoe delen we de kerkzaal in?
De planning is om in november een definitief plan te hebben en in december een goede schatting van de kosten. In december zal de AK  vergaderen en hopelijk kan er dan opdracht gegeven worden voor het vervolg project. Er zal dan ook weer een gemeenteavond belegd worden.
Planning voor 2018:
 1. Januari: indienen bouwaanvraag
 2. Maart: verlening bouwvergunning
 3. Zomer: start verbouwing.
Er wordt gewerkt met een open begroting, de aanbesteding zal op een nieuwe manier verlopen.Er worden diverse vragen gesteld:
 1. Mooi ontwerp, maar voldoende ruimtes? - dit wordt goed bekeken.
 2. Fietsenstalling, - ook dit wordt meegenomen.
 3. Akoestiek? - de architect vindt dit zelf ook heel belangrijk.
 4. De repetitieavond van Shaloom? - zoeken we een plek voor.
 5. Vluchtweg? - de vluchttrap wordt breder en er komt een goede ontsluiting.
 6. Heeft de gemeente nog inspraak? - suggesties zijn welkom en in december is er nog een gemeenteavond. Belangrijk is dat de deadlines op tijd doorgegeven worden.
 7. De voorkant wordt glas, houdt er rekening mee dat het daar heel warm kan worden en dat glas kwetsbaar is - wordt bekeken.
 8. Een idee om een bouwnieuwsbrief te mailen - dan moeten we alle mailadressen hebben, daar kan voor gezorgd worden.
 9. De kerkzaal is boven, ook de toiletgroepen? - wordt meegenomen.
 10. Parkeergelegenheid? -  morgen is er een vergadering met de buren.
 
S. de Mol bedankt iedereen hartelijk voor de inbreng deze avond en hoopt ondanks de emotie die deze stap oproept, op een goede voortgang.
Bij de rondvraag wordt nog gevraagd naar de verhuizing, 1 januari moet de Opstandings Kerk kaal opgeleverd worden.
De sheet:
 
Gemeente zijn is meer dan naar een preek luisteren en weer naar huis gaan.
Geloven doe je niet alleen,
waar 2 of 3 in Mijn Naam…….
Ontmoeting is essentieel voor gemeente zijn,
sprak ds. Smeets bijzonder aan, ook Romeinen 1 beaamt dit. We geloven niet alleen, ook niet in de nieuwe kerk.

 


L. Slabbekoorn eindigt met dankgebed waarna we tot slot lied 263 zingen.
Onder het genot van een hapje en drankje is er nog een goed samenzijn.
Er is een video opname van de avond beschikbaar op:
                               http://www.pgterneuzen.nl/
 
31 oktober 2017,
P.M. Kousemaker-Simons
terug