Vijfde zondag van de veertigdagentijd 2016 Vijfde zondag van de veertigdagentijd 2016

Judica- Doe mij recht             Lucas 23: 38- 43
Op deze zondag klinkt de roep om recht. In de schikking zien we hoe de ene misdadiger zich naar Jezus keert en de ander zich afkeert.

Schoenen aan om met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar de ander,  ons voorgaat naar leven.
Spot sluit af,  de roep om ontferming opent de hemel
God ontferm U.
 
terug