Wat is diaconie? Wat is diaconie?

In één woord: HELPEN

Diaconaat komt van het Griekse woord diaconia = dienst. Diaken komt van diakonos = dienaar. Diakoneo = "dienen aan tafel".

Deze bovenstaande woorden geven direct al aan waar we voor staan als diakenen: Dienstbaar zijn aan gemeenteleden, de directe omgeving en aan de wereld.

Samengevat het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld) samenleving, het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute nood.

terug