Zesde zondag  veertigdagentijd 2017 Zesde zondag  veertigdagentijd 2017
Zondag 9 april 2017
Lezingen:  Jesaja  50: 4-7; Matteüs 21: 1- 11
Op de zesde zon dag van de veertigdagentijd horen we traditie getrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking ligt een rode doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. Het mos geeft zachte krachten weer. De kleine rode bloemen vertellen over nederigheid.

Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
 niet hoog te paard
 maar op een ezel
 nederig barmhartig
 liefdevol
 dat zijn de Koninklijke krachten
 Gods kracht

 
terug