Zondag 16 april 2017 PASEN Zondag 16 april 2017 PASEN
Zondag 16 april 2017 PASEN
Lezingen: Exodus 14: 9-14 en Johannes 20: 1-18

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol  witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht 
 breekt door het donker
 van de dood heen
 licht raakt ons aan
 kom, sta op
 deel het leven
 deel vertrouwen
 
God van licht en leven
 in Jezus
is de dood overwonnen
 in die kracht
mogen wij staan

 
terug