Zondag 8 december 2013 tweede Advent Zondag 8 december 2013 tweede Advent


Toekomst veilig stellen         Jozua 2 en Mattheus 3: 1-12
Rachab
Opnieuw lijkt de toekomst in gevaar te komen. Maar Rachab biedt onderdak en uitzicht en stelt zo de toekomst van het volk veilig.
Jericho, waar ligt je hart, wat vindt een mens in jou?
De rode draad van liefde hecht ook Rachab aan Gods trouw.

uitleg:
Liturgische kleur paars
Links de stamboom. Het fotoalbum, links twee rode rozen: een open rode roos symbool voor Rachab: haar naam betekent ruim, open, wijd. Rachab opent haar huis voor de verspieders omdat ze weet heeft van de God van Israël en gelooft in zijn kracht. Daarom worden zij en haar familie niet gestraft als Jericho wordt ingenomen.  De gesloten roos staat symbool voor haar huis, dat zij niet gesloten houdt .Aan de rechterkant Het rode (scharlaken koord) dat Rachab gebonden heeft, wordt tot levensdraad voor het hele volk.
Druiven staat symbool voor het beloofde land.

terug