zondag rocate zondag rocate
Neem mijn leven , laat het, Heer,
Toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
Tot uw lof en dienst bereid.
 
terug