Bericht Algemene Kerkenraad naar aanleiding van gemeenteavond 29-11-2016 Bericht Algemene Kerkenraad naar aanleiding van gemeenteavond 29-11-2016
Beste gemeenteleden,
 
Een volledig verslag van de gemeenteavond van  29 november 2016,  wordt zo spoedig mogelijk geplaatst op de website www.pgterneuzen.nl.
Over de voortgang van het proces Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen wordt u via de nieuwsbrief en de website op de hoogte gehouden.
 
Graag wil ik u doorgeven dat de Algemene Kerkenraad dankbaar en met waardering terugkijkt op het vele werk dat afgelopen jaar weer door gemeenteleden, vertegenwoordigers in commissies, werkgroepen of achter de schermen is gedaan, ten behoeve van het samen gemeente zijn nu en ten behoeve van het voortgangsproces Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen.
 
Op de 29e  hebben wij op de gemeenteavond weer veel gemeenteleden mogen begroeten; hebben we elkaar geïnformeerd, gekend en gehoord over de samenvoeging van de wijken Noord en  Zuid, samenstelling van de beroepingscommissie, kennis gemaakt met Stichting Present. Doopouder -
project en voorstel voor naamgeving wijkgemeente, “nieuw” kerkgebouw, is toegelicht. Er heeft een levendige discussie plaatsgevonden naar aanleiding van gepresenteerde onderwerpen en ingediende vragen.
Belangrijk bij dit alles blijkt elke keer weer, het elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan, zijn en in gesprek blijven bij verdere te nemen besluitvormingsstappen door de Algemene Kerkenraad, de gemeente gekend en gehoord hebbend.
 
Samen verder, in  vertrouwen op Gods’ nabijheid en hulp , ook in het komend jaar.
 
Van harte wens ik u/jullie allen goede Adventstijd – Kerstfeest – jaarwisseling en Nieuwjaar toe.
 
Sien de Mol-Marcusse
Voorzitter Algemene Kerkenraad
 
terug