Hulpkaart gemeente Terneuzen

Hulpkaart gemeente Terneuzen
Hulpkaart gemeente Terneuzen
update 7 juni 2019

 
In  onze gemeente zijn er diverse instanties waar u terecht kunt met uw hulpvraag. Hieronder vindt u een opsomming daarvan inclusief contactgegevens. Deze nooit volledige hulpkaart biedt mogelijk handvatten voor diakenen, hulpverleners en hulpzoekers. De nummers bij de onderwerpen verwijzen naar de websites en telefoonnummers van hulpbieders.
 
Kleine klusjes en andere bezigheden 1, 3, 6, 11, 13
Invullen van formulieren etc. 1, 3, 5, 11, 21
Goedkope kleding 6, 8, 13
Voedselpakketten 4,
“Computeruurtje”, kluscafe, Mama’s Walk In 3,
Bijzondere bijstand 7, 11
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 7
Jeugd en Gezin 2, 11, 12, 14, 18
Schuldhulpsanering 10
Maatjesproject 1, 3, 5
Woning, onderdak en noodopvang 13, 15
Relatie therapie 19
Meubels, boeken en kleding 6, 13
Maaltijden 4, 9, 13
Palliatieve zorg 17
Psychologische hulp 20
 

 1) Stichting Present
http://www.presentterneuzen.nl
info@presentterneuzen.nl
Tel. 06- 408 760 86
Vrijwilligerswerk verrichten voor kleine klusjes. Hulp bij allerlei werkzaamheden. Een brug slaan en ontmoeting organiseren tussen mensen die iets te bieden hebben en vrijwilligers die iets voor hun medemens willen betekenen.

2) Stichting Leergeld Zeeuws Vlaanderen
Schuttershofweg 2 bus L
 4538 AA Terneuzen
Tel: 06 579 337 17 (di en do 9.00 – 12.00 uur)
mailto:leergeldterneuzen@live.nl
www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen
 
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Op 1 januari 2018 zijn de 3 Zeeuws Vlaamse gemeenten en Leergeld Zeeuws Vlaanderen een samenwerkingsverband aangegaan. Doelstelling is het terugdringen van armoede bij gezinnen met kinderen tussen de 4 en 18 jaar, met een inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau. Er kan een aanvraag gedaan worden voor schoolse – en buitenschoolse activiteiten, zoals ouderbijdrage, schoolreis of schoolkamp, overige schoolkosten en sport. Ook het aanvragen van een fiets of een laptop behoort tot de mogelijkheden.

3) We Helpen
www.wehelpen.nl
WeHelpen is een coöperatie en opgericht door onder andere CZ, PGGM, Rabobank, BureauVijftig, The Caretakers en VitaValley en diverse burgerlijke gemeenten. Zij stimuleren het bieden van hulp en het helpen van elkaar via de website www.wehelpen.nl. Onderdeel in Terneuzen van Aan-Z.

4) Voedselbank Zeeuws Vlaanderen
http://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl
contact@voedselbankbank-zeeuwsvlaandern.nl
Tel. 06 – 24959412 (Miriam Hemelsoet).
De voedselbank is er voor gezinnen die op of onder de armoedegrens leven. (Criteria: Leefgeld per maand € 180,- en voor elke extra volwassene €60,- en kinderen tot 18 jaar €50,-). Mensen die tijdelijk geen inkomen hebben komen in aanmerking, na screening, voor een gratis voedselpakket (wekelijks).

5) Humanitas Zeeland
http://www.humanitas.nl
zeeland@humanitas.nl
Lange Noordstraat 46, Middelburg
Tel. 06 20 92 71 23
Iemand helpen en leren zijn eigen administratie weer op orde te krijgen. Een luisterend oor voor wie zich alleen voelt. Kinderkamp, Maatjesproject, Ondersteuning aan ex-gedetineerden.

6) Inloophuis & Kringloopwinkel Ontmoetingskerk (naam nog te bepalen)
Axelsestraat 86 4537 AM Terneuzen  
Tel. 0115 – xxxxx (volgt nog)
Een ontmoetingsplek voor iedereen en kringloopwinkel met verkoop van tweedehands kleding, boeken, huishoudelijke artikelen en meubelen. Verkooppunt van diverse Fair Trade artikelen.
Openingstijden:  
Nog in te vullen:
 
 

7) Gemeente Terneuzen
Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen
http://www.terneuzen.nl
info@terneuzen.nl
Tel. 0115 – 455 000
De verantwoordelijkheid voor ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden ligt vanaf 2015 bij de gemeente Terneuzen. De gemeente kan hulp bieden op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding, jeugdzorg en andere zaken. Veel informatie zie: Digitale balie van Gemeente Terneuzen.

8) Kledingbank-Zeeland (vestiging Zeeuws Vlaanderen)
Noordstraat 19B, 4531 GA  Terneuzen (steegje Molenzicht recht tegenover Bristol en Hotlegs)
Afsprakenlijn: 0115-55 2009 (donderdag 9:00 tot 16:00 uur)
Algemene nummer: 0115-55 2007 (donderdag 9:00 tot 16:00 uur)
http://www.kledingbank-zeeland.nl
 
Openingstijden: donderdag van 9:00 - 16:00 uur (alleen op afspraak)
kledingbankzeelandzv@gmail.com
Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. Zij mogen met een doorverwijzing van een professionele hulpverlener of diakonie bij de Kledingbank gratis kleding van nieuwe (of zo goed als nieuwe) kwaliteit komen uitzoeken.

 9) Kerk en Keuken
Goede Herderkerk, Koninginnelaan 4 4532 BR Terneuzen
Tel. 0115-694114
kerkbureau.pgt@zeelandnet.nl
www.pgterneuzen.nl
 
Driemaal per maand gaat er een enthousiaste kookploeg aan de slag om alles klaar te maken voor mensen die gewoonlijk in hun eentje eten. Elke eerste en derde woensdag van de maand wordt deze mogelijkheid geboden (groep 1 en 2) en een keer per maand op vrijdag (groep 3).

10) Schuldhulpverlening
Terneuzen:
https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Werk_en_uitkering/Schuldhulpverlening
Tel. 0115-140115
Een onderafdeling van de gemeente Terneuzen, binnen de afdeling Samenleving, die zich concentreert op schuldhulpverlening, budgetbeheer voor particulieren en ondernemers in het MKB.
Kijk ook eens op de website van SchuldHulpMaatje: http://www.eerstehulpbijschulden.nl

11) Aan-Z
www.aan-z.eu/volwassenen/wmo-melding
info@aan-z.eu
Hoofdkantoor: Markt 1, 4571 BG Axel
Tel. 0115 - 563015
Aan-z is een grensoverschrijdend openbaar lichaam (GOL) voor sociaal werk aan beide zijden van de landsgrens tussen België en Nederland. Het werkgebied strekt zich uit over de Belgische gemeenten Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke, en de Nederlandse gemeente Terneuzen. Toegang gevend tot WMO en jeugdhulp.
In de Belgische gemeenten is het werk vooral gericht op volwassenen (55+) en in de gemeente Terneuzen richten we ons tot alle burgers van 0-100 jaar.
We versterken de eigen kracht van mensen, organisaties en buurten, stemmen hierbij af en werken aanvullend op wat andere organisaties en verenigingen bieden. Indien nodig coördineren of bemiddelen we, in andere gevallen initiëren we vernieuwing en verandering.


12) RBL, Regionaal Bureau Leerlingzaken Zeeuws-Vlaanderen
Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen
mailto:rbl@terneuzen.nl
www.lereninzeeland.nl/rbl/vestigingen/rbl-zeeuws-vlaanderen
Tel. 0115- 455 000
We pakken schoolverzuim aan en voorkomen voortijdige schooluitval waardoor het makkelijker is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarnaast verzorgen wij de uitvoering van het Leerlingenvervoer en het Jongerenloket.

 13) Leger des Heils – korps Terneuzen
Dijkstraat 90, 4531CR Terneuzen. Tel. 0115-69 4111
korps.terneuzen@legerdesheids.nl
Contactpersonen:
Ary de Ligt, tel 0115-751048. Contact voor meubelhal, korps en voedselpakketten
Chris Jacobusse, tel 06-25765843. Contact voor serviceteam (klussen, verhuizen etc)
Gerdien Verkouter, tel 06-15627164 (ma, di, do). Contact voor dak- en thuislozen opvang

14) Jeugd en Gezin Zeeuws Vlaanderen (Gemeente Terneuzen/Aan-Z)
Markt 1,  4531 BP Axel
Tel. 0800 – 254 0115 (ma t/m vrij 8.30 – 17:00 uur)
http://www.jeugdengezinzeeuwsvlaanderen.nl
jeugdengezin@aan-z.eu
Jeugd en Gezin Zeeuws Vlaanderen is een digitaal platform voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over het opgroeien, de opvoeding of de gezondheid van hun kind. Je kunt voor informatie, hulp, advies en ondersteuning terecht op deze website en/of bij Aan-Z
 

15)    Woongoed Zeeuws Vlaanderen
www.woongoedzvl.nl                   
Markt 1, 4571 BG Axel
Tel. 0115-636 000
e-mail: info@woongoedzvl.nl
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een woningcorporatie met zo’n 6.000 woningen in bezit en beheer, verspreid over 40 kernen in heel Zeeuws-Vlaanderen. Wij zijn een slagvaardige organisatie die zich inzet voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting voor diegenen die daarin niet zelf kunnen voorzien. Als woningcorporatie staan we middenin de maatschappij. We vullen onze maatschappelijke rol verantwoord in en tonen lef in het omgaan met de uitdagingen die zich in onze omgeving voordoen. Vertrouwen en samenwerken staan hierbij centraal.

 16)    Het Nederlandse Rode Kruis-afd Zeeuws Vlaanderen
Meester F.J. Haarmanweg 13, 4538 AM Terneuzen
Tel.0115-615 029
 

17)    Stichting Hospice Zeeuwsch Vlaanderen
info@hospicezvl.nl
http://www.hospicezvl.nl
Tel. 0620305539
Vrijwilligersorganisatie, doel is het verlenen van hulp in een hospice door middel van ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun verwanten en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 18) Juvent – Zeeuwse jeugdzorgspecialist 
www.juvent.nl
Regiokantoor Zeeuws-Vlaanderen
Jacob Catsstraat 7
4532 BW Terneuzen
Tel. 0115 643 030
 
Juvent is de Zeeuwse Jeugdzorgspecialist! Wij zijn er voor kinderen, jongeren en hun ouders wanneer zich complexe en meervoudige problemen voordoen. Als een lichte aanpak of ondersteuning niet (meer) werkt, zetten wij intensieve en specialistische behandeling in. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van ieder individu. Wij geloven dat gezinnen met de juiste ondersteuning kunnen veranderen. elpt mee om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers te bevorderen. Kunnen op verzoek aanwezig zijn bij de “keukentafelgesprekken” over de PGB’s. Zij geven passende cliënondersteuning.
 

19) De MeyBoom - relatietherapie 
Tel: 0341-568000
Zowel relatietherapie als individuele therapie met een uitgesproken visie. Werkt met kortdurende trajecten waarbij het koppel of individue wordt gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan. Vanuit de achtergrond van Gestalttherapie worden elementen gebruikt uit andere therapiestromingen die het beste blijken te werken in de praktijk. Zo wordt teruggegrepen op EFT (Emotionally Focussed Therapy) of Oplossingsgerichte Therapie. Er wordt gebruik gemaakt van eigen lesmateriaal met verwijzing (indien van toepassing) naar eigen geschreven boeken. Alles vanuit een Zeeuwse aanpak: nuchter en eerlijk. Dat waarderen de cliënten.

 20) Triade Middelburg – Psychologische hulp voor alle leeftijden
www.leliezorggroep.nl
info@leliezorggroep.nl
tel: 0118 – 63 40 40
Breestraat 6 – Middelburg.

Curadoni is onderdeel van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep biedt zorg en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft. Dagelijks werken ze, vanuit Chr. Uitgangspunten, met veel gemotiveerde medewerkers aan Zorg Thuis.

21) Hulp bij eigen administratie - formulierenbrigade 
Onderdeel van Aan-Z: zie nr.13
Als u moeite heeft met het invullen van formulieren, kunt u terecht bij de Formulierenbrigade. Dit zijn goed opgeleide vrijwilligers. Ze kunnen ook helpen met uw belastingaangifte en zijn op de hoogte van bestaande vergoedingen waar u eventueel recht op heeft.
De Formulierenbrigade houdt inloopspreekuren op:
•Maandag van 10 tot 12 uur in het Gezondheidscentrum. Locatie: De Ruyterstraat 1-11, Axel
•Dinsdag en vrijdag van 10 tot 12 uur in de Veste. Locatie: Oostelijk Bolwerk 22 (flat B), Terneuzen.
 

 
Wij hebben geprobeerd om de lijst zo volledig mogelijk te maken. Mocht u na het lezen toch een organisatie missen, laat het ons weten via de secretaris van de Diaconie van de Protestantse Kerk van Terneuzen. Alvast bedankt voor de moeite.
Deze hulpkaart is samengesteld door de Diaconie van de Protestantse Kerk in Terneuzen
 
terug