Wat doet de diaconie? Wat doet de diaconie?Het beleid van de diaconie is gericht op de onderliggende drie speerpunten:

Eredienst

 •  Heilig Avondmaalsviering
 •  Collectes

Diaconale activiteiten in de wijkgemeenten

 • Armoede/Individuele noodhulp
 • Jongerendiaconaat
 • Diaconale activiteiten in de samenleving
 • Verzorgen van kerstpakketten
 • Kerk-en-Keuken

 Projecten

 • ondersteuning stichting Ikusasa
 • Classicaal 2 projecten in Zuid-Afrika:
  1) NOVA projecten. en
  2) Ujamaa Centre
  worden via Kerk in Actie ondersteund. U kunt meer daarover vinden onder het hoofdstuk : "Doorbreek de stilte rond geweld tegen vrouwen".
 • ZWO
terug