Het ontstaan van de Protestantse Gemeente te Terneuzen Het ontstaan van de Protestantse Gemeente te Terneuzen

Voordat onze nieuwe gemeente gevormd werd was er al een langdurig proces geweest, wat begon met het Samen op Weg gaan.

In 2007 werden er concrete stappen gezet richting een fusie:

Het voorgestelde stappenplan bleek echter te ambitieus:

Op 31 december 2009 werd het fusiedocument getekend en op 1 januari 2010 was de fusie een feit! De Hervormde Gemeente Terneuzen, de Gereformeerde Kerk Terneuzen (inclusief Bonders) gingen vanaf dat moment verder onder de naam Protestantse Gemeente te Terneuzen (PGT). Deze bestaat uit wijkgemeente Noord (Goede Herderkerk), wijkgemeente Zuid (Opstandingskerk) en wijkgemeente van bijzondere aard (Elimkerk).

Het motto tijdens de fusiedienst: GEEN FUSIE MET RUZIE, MAAR EEN FUSIE MET VISIE!

 

Lijst van predikanten, kerkelijk werkers en jongerenwerkers van wijkgemeente Zuid en Noord:

terug