Pinksteren Pinksteren
Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht van onze geest,
 verward en trots.
 
 
 
Bevrijdingsdag Bevrijdingsdag
Dankbaar voor onze vrijheid
 
 
Hemelvaartsdag Hemelvaartsdag

Halleluja!
Wat, Galilee-ers, staat u te staren?
Zoals Hij ging, zal Hij tot u komen.
Haleluja!
 
 
 
Koningsdag Koningsdag
 
Beloken Pasen Beloken Pasen

Vrede is het woord dat wij mogen spreken.
Vrede is het brood dat wij mogen breken.
 
 
 
Pasen 2024 Pasen 2024

Een stroom van licht verdrijft het duister
Een stroom van licht verdrijft het duister
Kleurrijke, geurende lente
Kleurrijke, geurende lente
 
 
Stille Zaterdag Stille Zaterdag
Het kruis als aardse belofte
tekens van hoop
trouw en toekomst
 
 
 
Witte Donderdag Witte Donderdag

Klokjesbloemen herinneren ons aan :
dankbaarheid en liefde
voor de dienende leider.
 
 
 
Palmzondag Palmzondag

Hosanna! roept het volk.
De twaalf juichen,vrezen,verraden.
Levende aarde.
 

 
 
Vijfde zondag veertigdagentijd Vijfde zondag veertigdagentijd

Toen Jezus had gebeden,
gebeden in de hof,
toen lagen zijn discipelen
te slapen in het stof.
 
 
 
Biddag Biddag

Bloemen als gevouwen handen.
Biddend voor vruchtbare aarde.
Groei, ontwikkeling, leven.
 
Vierde zondag veertigdagentijd Vierde zondag veertigdagentijd

Bloem als gevouwen handen
Biddend
om het Vredesteken
uit de hemel
 
Derde zondag veertigdagentijd Derde zondag veertigdagentijd

Gedoofde ogen
met sporen van licht
Gehoorde waarschuwingen
en dan.. 
niets
 
Tweede zondag veertigdagentijd Tweede zondag veertigdagentijd

Trouw van God 
aan de aarde.
Telkens opnieuw gecreëerd
Goed genoeg
 
 
 
Eerste zondag veertigdagentijd Eerste zondag veertigdagentijd

 

Geroepen als profeet
zoals bloesem de lente roept
Luister
nieuw bewustzijn.
 
 
 
Oecumenische dienst Oecumenische dienst

Wij geloven één voor één en ook samen
De Heer is God en anders geen.
Amen, amen
 
Bevestiging ambtsdragers Bevestiging ambtsdragers

Er heeft een stem gesproken,
de Heer was daar!
Antwoord Hem vast besloten,
sta voor Hem klaar.
 
Drie koningen Drie koningen

De  Ontmoeting
De ontmoeting
 
Kerst 2023 Kerst 2023

 

De ster wijst
De weg naar het kind
Een hoopgevende toekomst
lees meer »
 
4e advent 2023 4e advent 2023
 
3e advent 2023 3e advent 2023

We zijn samen op weg
Volgen de pijlen
Richting toekomstig licht
 
 
 
 
 
 
2e advent 2023 2e advent 2023
We zijn op weg
Gaan door water
Levenspad
Met goede bedoelingen
 
 
 
1e advent 1e advent
We gaan op weg in het duister
Waar herinneringen richting geven.
 
Dankdag 2023 Dankdag 2023
In de schaduw van uw vleugels waak ik
met uw licht voor ogen , bid ik mij het donker door,
zing ik mij van zorgen vrij.
 
 
 
Dankdag Dankdag
God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot,
alle vrucht der velden moeten we U vergelden,
dank voor ‘t dagelijks brood.
 
Opening kerkelijk jaar Opening kerkelijk jaar
De liefde gaat ons voor van den beginne;
Zij is een lichtend spoor,
Een vuur van binnen dat straalt.
 
 
 
 
Kijken en zien Kijken en zien

Kijken en zien.
Psalm 36  Omdat U licht geeft, zien wij het licht.
Een zonnebloem,
verwijst mij naar Uw licht.
Geef mij een juiste kijk
op de dingen om mij heen.
opdat kijken, zien wordt
en beschouwing inzicht schenkt
 
 
 
 
zondag rocate zondag rocate
Neem mijn leven , laat het, Heer,
Toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
Tot uw lof en dienst bereid.
 
 
Gedenken en bevrijding Gedenken en bevrijding
Wij mogen werken aan de grote vrede,
biddend en zingend, dienend en hoopgevend,
wij vieren Gods beloften en wij doen
wat Hij bedoelt.
 
Pasen 2023 Pasen 2023


Nieuw leven
De dood overwonnen
Kleuren, geuren
Kringloop
Begin zonder eind
 
 
 
 
6e zondag 40-dagentijd 6e zondag 40-dagentijd

Kostbare geuren
Voor die Ene
is voor iedereen
Het goede doen.
 
5e zondag 40-dagentijd 2023 5e zondag 40-dagentijd 2023


Cirkel vol
Ogenschijnlijk dode bloemen
Zijn levende herinneringen
Liefde voor jou
 
 
 
4e zondag 40-dagentijd 2023 4e zondag 40-dagentijd 2023
Zien, kijken , open ogen.
 
Biddag 2023 Biddag 2023

Bloem van belofte
Liefde voor jou
Gegroeid
Uit het levende water
 
 
 
2e zondag 40-dagentijd 2023 2e zondag 40-dagentijd 2023
Op de berg
in stilte luisterend biddend
Drie profeten
gevonden wijsheid
Matteüs 17: 1-9
 
1e zondag 40-dagentijd 2023 1e zondag 40-dagentijd 2023
Want er staat geschreven: Aanbid de Heer uw God,
Vereer alleen Hem.
Matteüs 4:10b
 

 
 
Watersnoodramp Watersnoodramp
Wees stil ,mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer zijn heil,
op Hem toch kunt gij bouwen,
Wankel dan niet , want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
Uw rots, uw enige vertrouwen.
 
 
 
Drie Koningen Drie Koningen
De wijze koningen van ver,
zij volgden de verheven ster,
zij zijn van licht tot licht gegaan
en boden God geschenken aan.
 
 
 
oud/nieuw oud/nieuwDoor goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
 
 
 
 
Kerst 2022 Lucas 2: 1-7 en Matteüs 1: 18-27 Kerst 2022 Lucas 2: 1-7 en Matteüs 1: 18-27
Stralend licht
de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht
 
 
 
4e advent 2022 4e advent 2022
Verstopt achter de sluier van gekoesterde herinneringen
komt ruimte voor nieuw leven
 
 
 
3e advent 2022 3e advent 2022
Verbonden met het rode koord:
Vruchten  van ware liefde ,
te vinden in vrijheid.
 
 
 
2e advent 2022 2e advent 2022
RReis naar het onbekende,pijn om het vertrouwde.
Genadebrood aan Boaz'tafel
 
1e advent 2022 1e advent 2022

Jong is zij,mooi in paarse rouw,
aan de koninklijke tafel
 

 
 
Dankdag 2022 Dankdag 2022
 
Zomer 2022 Zomer 2022
 
Start 2022 Start 2022
Vrede gaat van hand tot hand, vrede wil thuis zijn in ieder land;
vrede van mens tot mens, Gods hartenwens.
 

 
 
Vakantietijd 2022 Vakantietijd 2022
 
Ontmoeting Ontmoeting
 
Pinksteren 2022 Pinksteren 2022
 
Hemelvaartdag 2022 Hemelvaartdag 2022
 
Pasen 2022 Pasen 2022
De Heer heeft mij gezien en verwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen
Z.o komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen
 
Pinksteren 2021 Pinksteren 2021
Pinksteren.
Heilige Geest,
Gij zijt als de wind,
Kom dan, waai door onze harten,
Reinig ons.
Heilige Geest,
Gij zijt als het vuur,
Kom dan, vuur ons aan tot liefde,
Beziel ons.
Heilige Geest,
Gij zijt als het licht,
Kom dan, wek ons tot nieuw leven,
Herschep ons.
 
 
Hemelvaart 2021 Hemelvaart 2021
De Heer is in de wolken,
Onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
Zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
In teken en in taal,
Straks,op de nieuwe morgen,
Zien wij Hem allemaal.
 
 
Beloken Pasen Beloken Pasen
Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood  bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
 
Pasen 1 Johannes 4 :21 Pasen 1 Johannes 4 :21
Wie God lief heeft, heeft ook de ander lief.
Her hart is vol met bloemen.  De stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen.  Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.
 
 
Stille Zaterdag Stille Zaterdag
En toen we later weer iets van hem hoorden
Toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
Wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
En hebben hem begraven. Daar zijn we vrienden voor.
 
Goede Vrijdag 2021 Goede Vrijdag 2021
Zijn hart was vast te groot, want de regering,
Het geld, de macht en andere groeperingen
Hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
Waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen
 
Witte donderdag Witte donderdag
Hij hing op straat rond, ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij  het eten kwam hij langzaam los
 en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
 toen hij een aantal diepe dingen zei
  vielen alle gesprekken op hun plaats
 en zagen we de dwarsverbanden.  Eindelijk.
 
zesde zondag 40-dagentijd 2021 zesde zondag 40-dagentijd 2021
Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk.
Tobit 2:7
 
ZWO zondag 21 maart 2021 Belijdenis Jurien Smeets ZWO zondag 21 maart 2021 Belijdenis Jurien Smeets
Ik geloof

Ik geloof dat ik op deze aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.

Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem te leven
en hem begrip en liefde te tonen.

Ik geloof, dat ik door zo te leven
mijn leven zin geef, en dan
is het leven waard geleefd te worden.
Amen.
 
 
5e zondag 40 dagentijd 2021 5e zondag 40 dagentijd 2021
Ik had honger en jullie gaven mij te eten.
Mattheüs 25:35
 
vierde zondag 40 dagentijd vierde zondag 40 dagentijd
Ik was naakt en jullie kleedden mij
Mattheüs 25: 36
 
Biddag 2021 Biddag 2021

Bidden voor wat we aan de aarde toevertrouwen
 
2e zondag 40-dagentijd 2021 2e zondag 40-dagentijd 2021
Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken
 
Jaarwisseling 2020-2021 Jaarwisseling 2020-2021


In goede machten liefderijk geborgen
 verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
 is zeker met ons elke nieuwe dag.
 
 
Eerste Kerstdag 2020 Eerste Kerstdag 2020Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
 met Gods nieuw begin.
 Hul mij in kleuren en geuren
van het uitbundige feest,
van Gods licht voor heel de wereld. 
 Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
 Mensen wereldwijd herkennen elkaar
 in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van  leven, Levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen !

 
 
4e zondag Advent 2020 4e zondag Advent 2020


                                                           

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven

 met ontvankelijkheid.
Hul mij in kleuren
en geuren van gedroogd stro.
Ontsteek het vierde licht
 dat gloort in het Noorden.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen
 elkaar in het teken van de bloembol;
nieuw leven breekt door,
hoe klein ook het begin.

 
 
3e zondag Advent 2020 3e zondag Advent 2020
Ik open mijn  ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap.
Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht dat buigt naar het Noorden.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van zachte knoppen.
Het Goede Leven breekt door, hoe ieders weg ook loopt.

 
 
 
2e zondag advent 2020 2e zondag advent 2020Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen.
Hul mij in kleuren en geuren van  feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijs herkennen elkaar in het teken van de witte bloemen; 
gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg
 
1e Advent 2020 1e Advent 2020
 
Eind kerkelijk jaar Eeuwigheidszondag Eind kerkelijk jaar Eeuwigheidszondag
Alleen de liefde kent jouw stem, hee
ft toegang tot jouw naam.
En zij alleen bewaart de zin, geheim van jouw bestaan.
Nu zij jou roept, draagt ze jou daarheen waar het begon-haar armen veilig om jou heen– voorbij de horizon.
 
 
lees meer »
 
Dankdag voor gewas en arbeid en emeritaat ds H. Smeets. Dankdag voor gewas en arbeid en emeritaat ds H. Smeets.

 
lees meer »
 
Pinksteren 2020 Pinksteren 2020

Kom, heilige Geest, spreek altijd tot mijn hart.
En als Gij toch zwijgt, laat dan Uw zwijgen tot mij spreken.
Want zonder U loop ik gevaar mijn eigen inzicht te volgen en
het te verwarren met wat Gij mij leren wilt.
Bernardus van Clairvaux
 
Pasen

Pasen
Pasen                 Johannes  20: 1- 18
We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan .De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin, De bloesemtakken drukke n de – nog een beetje ingehouden- vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit  ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven . Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om de ruimte heen.
 
 
Goede vrijdag 2020

Goede vrijdag 2020
Goede Vrijdag                   Johannes 18: 1- 19; 42
    
Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: Het is volbracht”Hij boog zijn  hoofd en gaf de Geest.
We zien de verbeelding van de straf die de Romeinen gaven aan misdadigers. Het was de wreedste en meest vernederende straf die men kon bedenken.
De lange lezing van het Johannes evangelie laat een opeenvolging van gebeurtenissen horen, die wij vaak goed kennen. De diepe droefenis  over de kruisiging wordt uitgebeeld in dit eenvoudige beeld. Hoe de vredevorst ter dood werd gebracht. Als alles gezegd lijkt, past alleen de eenvoud van de drie kruisen.
 
 
Witte donderdag 2020

Witte donderdag 2020
Witte  Donderdag             Johannes 13: 1- 30
Ik heb een voorbeeld gegeven, wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.
 
Wit staat voor licht, reinheid, onschuld en wijst  op de dood. Op Witte Donderdag werden in de oude kerk over  veel versieringen doeken gehangen, als teken van rouw. Viooltjes zijn eenvoudige bloemen, ze zijn na een teken van trouw, nederigheid. De kleur wit geeft juist ook iets weer  van het licht, dat ons omgeeft, waardoor wij kunnen  leven.  Ze worden ook wel gezien als symbool voor Maria, de moeder van Jezus. De opgerolde doek verwijst natuurlijk naar de doek waarmee Jezus de voeten van zijn leerlingen afdroogde.
 
 
6e zondag 40 dagentijd 2020

6e zondag 40 dagentijd 2020
6e zondag veertigdagentijd     Mattheüs  26: 1- 27 en vers 66.
Vandaag is het Palmzondag (Palmarum). De kerk gedenkt de intocht in Jeruzalem.
Jezus met kostbare olie gezalfd.
De vrouw met de zalfolie staat in het midden. Wat zij doet is ingeklemd tussen het beraad in het paleis van Kajafas en het verraad van Judas. Dat zijn felle contrasten. Zo springt haar daad eruit.  Wat zij doet en vooral wat Jezus erover zegt,  is het  centrum van dit Bijbelgedeelte.
 
 
5e zondag 40 dagentijd 2020

5e zondag 40 dagentijd 2020
5e zondag veertigdagentijd 2020.  Zondag Judica.
Johannes 11: 1-4 en 11- 17
Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking. Hoop hebben en houden op een betere toekomst. Met liefde naast elkaar staan. Daar gaan de bovenstaande teksten over
. In de stip  staat  een rode roos (liefde, betrokkenheid, leven) die  het warrige en onduidelijke leven ontstijgt( grassen ) Gedragen door  de onderlinge verbondenheid. (klimop)
 
 
4e zondag 40 dagentijd 2020

4e zondag 40 dagentijd 2020
.
 
 
 
3e zondag 40 dagentijd 2020

3e zondag 40 dagentijd 2020
3e zondag veertigdagentijd     Oculi (ogen) Joh 4: 25-26
Jezus spreekt met  Samaritaanse  vrouw bij de bron.
Uitleg voor de viering
“Kijk, kijk dan toch! Een twistgesprek  bij de bron .Een vrouw- buitenstaander in Israëlische ogen- wordt door Jezus aangesproken. Zij gaat vervolgens een kritisch gesprek aan met deze rabbi .Zijn woorden  raken haar kern, haar diepe verlangen naar waarachtigheid. De geurige bloesem  lijkt het levende water te verhullen .Het een kan niet zonder het ander. De vrouw herinnert Jezus eraan dat iedereen op deze wereld geroepen wordt in waarheid te willen  leven. En Jezus onthult zijn missie voor een ogenschijnlijke buitenstaander. Wie put uit de Bron zal kracht ontvangen. De bloesem waaiert immers uit naar alle kanten, zo te leven kan een doel zijn voor iedereen.
 
 
2e zondag 40 dagentijd 2020

2e zondag 40 dagentijd 2020
Mattheus 17: 1-9   Jezus op de berg.
Een stem uit de hemel- het lijkt een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand. Petrus, Jacobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans van deze schikking kan het geheim - de bloem  in de knop- als schoonheid die we  nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien.  We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.
 
 
 
1e zondag 40 dagentijd 2020

1e zondag 40 dagentijd 2020
 
Kerst 2019 Kerst 2019
 
Oud-en Nieuwjaar 2019-2020 Oud-en Nieuwjaar 2019-2020
 
4e advent 2019 4e advent 2019
 
3e advent 2019 3e advent 2019
 
2e advent 2019 2e advent 2019
 
1e advent 2019 1e advent 2019
 
Ontwaak, gij die slaapt Ontwaak, gij die slaapt
 
Dankdag voor gewas en arbeid Dankdag voor gewas en arbeid

Zolang er mensen zijn op aarde,
 zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller vader,
wij danken U voor  al wat leeft.
 
 
Zomertijd 2019 Zomertijd 2019
 
Pinsteren 2019 Pinsteren 2019
 
Bevrijdingsdag 2019 Bevrijdingsdag 2019
 
Pasen 2019 Pasen 2019
 
6e zondag 40-dagentijd 2019 6e zondag 40-dagentijd 2019
 
5e zondag 40-dagentijd 2019 5e zondag 40-dagentijd 2019
 
4e zondag 40-dagen 2019 4e zondag 40-dagen 2019
                                                    

Lucas 15: 11-32
Verheug u om de thuiskomst van de ene zoon
en samen zoeken naar een nieuw begin.
 
 
 
2e zondag veertigdagentijd 2019 Lucas 9: 28 – 36 2e zondag veertigdagentijd 2019 Lucas 9: 28 – 36


Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen. Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand.

 
Acht, verbonden door de lijnen van het Griekse kruis verheerlijkt op de berg.   Christus een moeilijke weg te gaan en een visioen op een nieuw begin.

 
 
 
1e zondag 40-dagentijd 2019 1e zondag 40-dagentijd 2019


Steeds weer anders
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet.

 
In de kring verbonden,
door ranken van
trouw,
voor een nieuw begin.

 
 
Biddag Biddag

Gij roept het jonge leven wakker,

 een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen  halmen op de akker
waar zich het  zaad  verloren gaf.
 En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwen naam.
 
 
 
4e advent 2018 Micha 5: 1-4a en Lucas 1: 39- 45 4e advent 2018 Micha 5: 1-4a en Lucas 1: 39- 45
Er wordt iets van de mensen zelf verwacht, actieve inzet, kiezen voor kwetsbaren, armen en kinderen. Micha  voorziet iemand die voor het gekwelde volk zal opkomen en hen zal beschermen als een herder. Iemand met herderlijke kwaliteiten, die weet wat het volk nodig heeft om in veiligheid te zijn, die weet hoe leiding te geven. De kleur van de aarde wordt steeds lichter.

Gods belofte zal in vervulling gaan, (uitlopende bloembollen)
Iemand met herderlijke kwaliteiten (zie staf)
De vier kaarsen zijn aan.
 
 
 
 
.

 
 
 
3e adventszondag 2018 Sefanja 3: 14-20 en Lucas 3: 7- 18 3e adventszondag 2018 Sefanja 3: 14-20 en Lucas 3: 7- 18

Een nieuw begin

Het goede nieuws is: er is een nieuw begin mogelijk! Profetische woorden van Sefanja, zijn naam betekent door God bewaard.. En ook van Johannes: zijn naam is: door God begenadigd. Wie terugkeert, dwz  zich omkeert en de weg terug gaat naar de goede verhoudingen tussen mensen, voldoet aan de bedoelingen van God
 
Kinderen die anders zijn
God beschermt
Door God begenadigd
Dromen bewaarheid
Leven naar het licht
 
 
2e adventszondag 2e adventszondag
          Maleachi    3:1-4 en Lucas 3-6. Kleur paars
 
Johannes,  de bode van God, die een radicale omkeer aankondigt.
 Bergen worden vlak gemaakt en kromme wegen recht,
wie zich laat dopen door Johannes
kan zich instellen op een nieuw begin.
 
Uitleg:
 de takken symbool dat de kromme wegen recht worden.
 groene bessen van de klimop: trouw
Witte bessen: teken van de doop
 
Kinderen in donker Bogota
vinden soms graag lichtstralen
het kromme wordt recht,
een nieuw begin.
 
 
1e Advent 2018 1e Advent 2018

1e advent 2018             Zacharia 14:4-9 ; Lucas 21: 25- 31
Geef licht een passend thema in de donkere dagen voor Kerst. In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen.  Wij worden geroepen om na te denken, terug te kijken en te veranderen. In deze tijd een oproep tot reflectie op ons leven, op ons ‘ zijn’  als mens. De basis van deze schikking is een kubus als symbool van de aarde met haar vier windstreken en vier elementen, water, vuur, aarde en lucht. De schikking is donker van kleur, maar wordt steeds lichter.Let op de vijgenboom( het licht is naderbij).Donker is het leven voor de jongeren in Pretoria, duistere profetien en vernietigend geweld  en een nieuwe dag begint.
 
 
 
 
 
 
Einde kerkelijk jaar 2018 Einde kerkelijk jaar 2018

Marcus 13: 28
‘.. Leer dan van de vijgenboom deze gelijkenis:
wanneer haar hout al weer zacht wordt en haar bladeren uitschieten, herkent ge daaraan dat de zomer dichtbij is..’
 
 Hier  in dit stervend bestaan wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God, liefde op leven en dood.

 

 
 
Dankdag voor gewas en arbeid Dankdag voor gewas en arbeid

Zaaien,maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
Door te delen met elkaar
Wat Hij aanbiedt, ieder jaar.
 
 
 
Jezus geneest de blinde Bartimeus Jezus geneest de blinde Bartimeus

Jezus  geneest  de blinde Bartimeus.

Figuur van wilg betekent (nieuw leven) Hij staat op gooit zijn mantel (groen blad) af en roept Jezus (zonnenbloem) en vraagt Jezus  om weer te mogen zien.  “U kunt gaan” , zei  Jezus , “je geloof  en vertrouwen ( hedera)heeft je gered”.   Hij kon weer zien en volgde Jezus. (het licht).
 
 
 
Doopdienst Doopdienst
Heer van uw kerk ,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kinderen tot Mij komen ,
Want hunner is het koninkrijk
.
 
 
Startdienst Startdienst
 
Afscheid oudste kinderen kindernevendienst 2018 Afscheid oudste kinderen kindernevendienst 2018


Marcus 5: 41 en 42  Meisje sta op
Meisje sta op, want je slaapt niet meer, je droomde, je dagdroomde even. Meisje sta op, want je droomt niet meer; een hand neemt je mee in het leven. In een regen van kleur, in een zondvloed van leven strooien de fluitspelers bloemen voor jou.

Uitleg: de kaars symbool voor Jezus die zijn hand op het slapende meisje legt en zegt meisje sta op. De blauwe bloem  met uitgestrekte armen gaat zij het  leven (zonnebloemen) en  Hedera de doekomst tegemoet.
 
 
Afscheid Truus Rijke Afscheid Truus Rijke


Ik wil van God mijn herder spreken. Onder  zijn hoede zal mij niets ontbreken. Groen is het land waarin Hij mij doet komen. Fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, opdat ik Hem zal prijzen om zijn  zegen.
Uitleg:  Het kruis beeld van de Opstanding en de witte lelie is genade. Het is de scheiding tussen dood en leven. De zwarte tule en lavastenen,  doornen en gras daar tussen rode rozen, teken van lijden en liefde .Aan de andere helft  als troost de herderstaf een schaal met water en een witte kaars. De witte rozen: liefde en trouwsymbool voor het nieuwe leven.
 
 
Afscheid Truus Rijke Afscheid Truus Rijke


Ik wil van God mijn herder spreken. Onder  zijn hoede zal mij niets ontbreken. Groen is het land waarin Hij mij doet komen. Fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, opdat ik Hem zal prijzen om zijn  zegen.
Uitleg:  Het kruis beeld van de Opstanding en de witte lelie is genade. Het is de scheiding tussen dood en leven. De zwarte tule en lavastenen,  doornen en gras daar tussen rode rozen, teken van lijden en liefde .Aan de andere helft  als troost de herderstaf een schaal met water en een witte kaars. De witte rozen: liefde en trouwsymbool voor het nieuwe leven.
 
 
Pinksteren 2018 Pinksteren 2018
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing


Uitleg:
Rode lelies,  kleur van de Heilige Geest vol van vuur, die mensen inspireert.
Grassen, symbool voor de wind vlaag
Rode pepers symbool voor tongen die spreken in alle talen
12 lichtjes: symbool voor de apostelen, die elk in zijn  eigen taal het evangelie de wereld in brengt.

 
 
 
De Heer is opgetogen De Heer is opgetogen
 
Pasen 2018 Pasen 2018
 
Stille zaterdag Stille zaterdag
 
Goede vrijdag 2018 Goede vrijdag 2018
 
Witte donderdag 2018 Witte donderdag 2018
 
Palmpasen 2018 Marcus 11:1-11 Palmpasen 2018 Marcus 11:1-11
 
Ik kom naar je toe.
Welkom, welkom, koning Jezus, vredelievend op een ezel.
Kom, wij leggen mantels neer als een loper voor de Heer: Hosanna, hosanna,
gezegend is Hij die komt in naam van de Heer.

Palmzondag:
de kleur rood. Onder de schikking jute:  bezinning ; de kroon, symbool voor de Koning; wuivende palmen en takken op de rode loper, Jezus die naar ons toe komt.

 
 
Vijfde zondag in de veertigdagentijd 2018 Vijfde zondag in de veertigdagentijd 2018
.
Ik heb alles voor je over.
Jezus vertelt over de graankorrel.
Kijk, de graankorrel moet dood gaan, want dan brengt hij vrucht  voort. Jezus  vreest ook voor het lijden, gaat zijn weg om te bevrijden en gelooft dat Hij zal opstaan. Zo voldoet  Hij aan Gods woord.
 
Uitleg:
Liturgische kleur : paars ingetogenheid
De schikking is een cirkel( het leven gaat door)
Het kruis: het komende lijden
Korenschoof met losse graankorrels  in de aarde
Ontkiemd graan: wat  vrucht dragen zal

 
 
4e zondag 40-dagentijd 2018 Joh.6: 4-15 4e zondag 40-dagentijd 2018 Joh.6: 4-15

Ik geef je te eten.     

Zeven was voldoende. Vijf en twee. Zeven was voldoende voor vijf duizend op de heuvels langs de zee. Zeven is voldoende alle dagen van ons leven , dank zij U. Zeven is voldoende, brood en vis, Jezus is voldoende voor ons allen als de kring gesloten is. Voed ons met uw leven, vis en brood, alle zeven dagen, Gij verzadigt allen met uw offerdood. Want Gij zijt de eerste, rond alom, ja, Gij zijt de eerste en de laatste, kom, o Here Jezus- kom!
 Kleur: roze.
Witte roos :Jezus die liefde is , 5 broden en 2 vissenHet brood dat hij  breekt en uitdeelt aan de menigte ; tulp: mensen; vingerblad met broodsymbool: vertrouwen dat God voldoende geeft het brood
.
 

 
 
Biddag 2018 Biddag 2018

Bidden om zegen: tulp: gebed.
 
In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar zijn schepping om.
 
 
 
 
3e zondag 40-dagentijd 2018 Joh 2 : 13-22 3e zondag 40-dagentijd 2018 Joh 2 : 13-22
 Paars: liturgische kleur.
Jezus jaagt de handelaren en geldwisselaars de tempel uit, met een zweep van touw. Hij gooide alles omver. Hij riep jullie maken een markt van het huis van mijn Vader. De leerlingen herinnerden zich wat er in de heilige boeken staat: Mijn liefde voor uw tempel is groot. Ik kan niet anders denken. Ze begrepen dat die woorden over Jezus gingen Met de tempel bedoelde Jezus zijn eigen lichaam. Later toen Jezus was opgestaan uit de dood, herinnerden de leerlingen zich wat Jezus gezegd had.
Uitleg:  Op de verhoging: de tempel.
Puinhoop: symbool voor alles wat Jezus vernielde.
Goud en geldbuidels: symbool voor de verslaving van geld
Het touw: symbool voor de gesel
De bijbel: het woord van God :
de witte roos en klimop : liefde en vertrouwen
3 witte stenen: opstanding van Jezus
 
 
 
2e zondag 40 dagentijd 2018 Marcus 9: 2-9 2e zondag 40 dagentijd 2018 Marcus 9: 2-9


Jezus op de berg met zijn leerlingen en zij  waren alleen. Jezus gezicht veranderde, en was door een stralen krans omgeven. Plots waren daar Mozes en Elia met Jezus aan het praten. De leerlingen waren erg geschrokken. Op dat moment kwam er een wolk boven hen:God sprak: Hij alleen is mijn Zoon. Luister naar hem. Jezus zei: Zeg dit wat je gezien hebt aan niemand tot na mijn opstanding
 Uileg schikking.
liturgische kleur: paars
Stenen :symbool voor de berg, waarop Mozes en  Elia met Jezus praten. ( 3 witte Gerbera’s)
Gipskruid: symbool voor de wolk, waar de stem van God klonk.
Naast de berg: Jezus (gerbera)  praat met jou (primula)
 

 
 
Doop van Jille, Eva en Jurre Doop van Jille, Eva en Jurre

De Here zegent jou. En Hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven
De roos en hyacint symbool voor de gedoopte, 3 witte rozen teken van de drie enigheid en het gipskruid het sprankelende water. Hedera Gods trouw. De schelp  teken van de doop en de kaars is de herinnering aan de doop.
 
 
 
 
Eerste zondag in de 40 dagentijd 2018 Eerste zondag in de 40 dagentijd 2018Marcus 1:12-15
 

Veertig dagen was Jezus in de woestijn, waar satan hem wilde laten zondigen en leefde tussen wilde dieren. Maar de engelen zorgden voor hem.
Uitleg: stenen, distels, zand :symbool voor de woestijn.
Witte gerbera: symbool voor Jezus en brem : beproeving
5 witte brassica’s symbool voor beschermende engelen
3 witte stenen: de verzoekingen in de woestijn
Jill, Eva en Jurre zijn  gedoopt: Jezus zegt : Ik zorg voor jou
Teken daarvan is het blad wat bescherming geeft. De wilg is het teken van nieuw leven.
 
 
 
Juich voor de Koning van de Joden Juich voor de Koning van de Joden
Juich voor de koning van de Joden, buig voor geen dove wereldmacht, kniel voor de knecht die Gods geboden beluisterd heeft en wel geacht. Drie vreemden zochten Hem van verre, Herodes hebben zij bespot, met goud, met wierook en met mirre aanbaden zij de zoon van God.

Juich voor de koning van de volken buig voor zijn opperheerschappij, zing halleluja! Uit de wolken komt ons zijn heerlijkheid nabij. Bouw dan ootmoedig aan de aarde, leg vrede in elkanders hand: Hij die de beste wijn bewaarde roept ons ter bruiloft in zijn land!
 
 
 
In Uw hand zijn mijn tijden Psalm 31: 15-16a In Uw hand zijn mijn tijden Psalm 31: 15-16a
Uitleg:
Op de Heer vertrouw ik, ( het Licht de kaars)
Hand: symbool voor de hand van God, waarin de bol
 met verschillende bloemen  : symbool voor het lot en leven die  in de handen van God liggen.
 
 
 
 
Kerst 2017 Lucas 2 : 1-20 Kerst 2017 Lucas 2 : 1-20Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon , lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij , der schepselen Heer.
 
 
 
4e Advent 2017 Lucas 1: 26-38 4e Advent 2017 Lucas 1: 26-38
Ik ben een engel van de Heer
Daal uit de hemel tot je neer
En breng een nieuw en mooi verhaal
Dat ik vertel in mensentaal
 
 
 
3e advent 2017 3e advent 2017
 Bloemen in de woestijn.

Het zal geschieden  in de laatste dagen dat de woestijn zal bloeien als een bloem en zich verblijdt om de gebaande wegen, om vruchten, die, gerijpt in de zon en regen, vertellen van bevrijding na gericht en doem als antwoord op veel levenslange vragen.
 
Uitleg:
Kleur paars: ingetogenheid; roze het licht dat doorbreekt.
Berg en Kaars: Goddelijke openbaring
Zilverkleurige stroom:  waterstroom (scheiding)
Bloeiende roze bloemen :  bloeiende woestijn
 
 
 
Tweede advent 2017 Jesaja 2 : 2-5 Tweede advent 2017 Jesaja 2 : 2-5
Kom , laat ons opgaan naar de berg waar God de vrede leert: een ploegschaar maak je van je zwaard, een snoei mes van je speer.
Sja- loom, sja- loom Jeruzalem.
 
uitleg:
de kleur paars is:  ingetogenheid
berg met kaars : plaats van goddelijke openbaring
messen in vuur :teken van  omsmeden tot ploegschaar
V teken en blauwe hyacinten:  teken van vrede
 
 
 
1e advent 2017 Jesaja 40:1-11 1e advent 2017 Jesaja 40:1-11
Ik voelde me goed, 
kon op Hem bouwen,
ik kreeg weer moed,
had weer vertrouwen,
was ik een schaap,
was Hij mijn herder,
was ik een schaap,
Hij bracht mij verder
naar de overkant,
naar het beloofde land,
waar je leven kon,
vlak bij de bron.

   

 
Uitleg: jute : boete
Paarse callicarpa: : ingetogenheid
Berg en kaars:plaats van goddelijke openbaring
Staf: teken van de herder
witte rozen met schapenwol : liefde van God voor jou en mij
 
 
 
Einde kerkelijk jaar 2017 Einde kerkelijk jaar 2017
De mensen van voorbij zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.


 
 
 
Ik geloof Ik geloof
 

lees meer »
 
Dankdag en avondmaal 2017 Dankdag en avondmaal 2017

 Neem en eet met elkaar
Leeft van het oergebaar
Deelt tesamen brood en wijn
Heelt de onmacht en de pijn
 
Neemt en drinkt met elkaar
Wordt als een bedelaar
Levend met een open hand
Die geluk om niet ontvangt.
 
Komt, vernieuwt het verbond
Stemt in met hart en mond
Dank de God die leven doet,
Ons tot liefde samenroept
 
Uitleg:
Zaden van de zonnebloem symbool van het geloof  van God de Vader ;  de kleur geel is de glorie van God
Graankorrel symbool van het leven van  Jezus
De druif is de gezegende vrucht en Jezus is de ware wijnstok
Brood en wijn het avondmaal  dat wij met elkaar mogen delen in ons mensenbestaan op deze aarde. 
 Het lichtje: de aanwezigheid van God

 
 
Afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst Afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst
Goedemorgen, welkom allemaal, ik met mijn en jij met jouw verhaal, lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, alles mag er zijn !
God, ik vraag U, kom in onze kring. Wees erbij wanneer ik bid en zing. Ik met mijn en U met uw verhaal verteld in mensentaal.


Uitleg
:
De kring:  kleine witte bloemen symbool voor de  kindernevendienst.
In het midden 5 verschillende kleuren bloemen zij staan symbool voor de oudste kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst . De kleuren staan symbool voor de regenboog : teken van het verbond tussen God en de aarde.
De hedera geeft het vertrouwen aan.
 
 
Zondag 16 april 2017 PASEN Zondag 16 april 2017 PASEN
Zondag 16 april 2017 PASEN
Lezingen: Exodus 14: 9-14 en Johannes 20: 1-18

Op deze paasmorgen zien we een tuin vol  witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Gods kracht 
 breekt door het donker
 van de dood heen
 licht raakt ons aan
 kom, sta op
 deel het leven
 deel vertrouwen
 
God van licht en leven
 in Jezus
is de dood overwonnen
 in die kracht
mogen wij staan

 
 
Zesde zondag  veertigdagentijd 2017 Zesde zondag  veertigdagentijd 2017
Zondag 9 april 2017
Lezingen:  Jesaja  50: 4-7; Matteüs 21: 1- 11
Op de zesde zon dag van de veertigdagentijd horen we traditie getrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking ligt een rode doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. Het mos geeft zachte krachten weer. De kleine rode bloemen vertellen over nederigheid.

Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
 niet hoog te paard
 maar op een ezel
 nederig barmhartig
 liefdevol
 dat zijn de Koninklijke krachten
 Gods kracht

 
 
Vijfde zondag in de veertigdagentijd 2017 Vijfde zondag in de veertigdagentijd 2017
Zondag 2 april 2017
Lezingen Ezechiël 37: 1-14; Johannes 11: 1-4 (5-16)
Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen dorre takken die gestoken zijn vanuit alle windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.


Sta in je kracht
 Zie
 hoe wat dor is
 tot leven komt
 wat dood lijkt
 sta op
 Gods levensgeest
 blaast kracht in

 
 
Zondag 26 maart 2017 vierde zondag veertigdagentijd Zondag 26 maart 2017 vierde zondag veertigdagentijd
Lezingen 1 Samuel 16, 1- 13; Johannes 1-13 (14- 25) 26- 39 
Op deze vierde zondag van de veertigdagentijd, schijnt het Licht van Pasen door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De bladeren om de bloemen( Schoenlappersplant )geeft onze vooroordelen weer die ons zicht kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien. Sta in je kracht laat je aanraken door Jezus’liefde die vooroordelen afbreekt ; zie met de ogen van het hart, dat geeft kracht.
 
 
Afscheid van ds. Hans Becker. 19 maart 2017 Afscheid van ds. Hans Becker. 19 maart 2017
Afscheid van ds. Hans Becker.  19 maart 2017
Thema: de boodschappers komen en gaan, maar de BOODSCHAP VAN HET LEVEN BLIJFT.
Schriftlezingen:Genesis 1: 1-4, 26, 27 Prediker 9:7 ;
1 Joh 4: 7- 11 en Openbaring 22: 1-5
De liefde komt van God. God had ons al lief voordat wij Hem lief hadden. Omdat God ons liefhad, heeft hij zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Door zijn Zoon worden onze zonden vergeven. Vrienden, omdat God zoveel van ons houdt, moeten ook wij van elkaar houden.

Uitleg:
Kaars: het Licht van God ; Kruis : het lijden van Jezus; handen : verbondenheid ; hart met rode rozen: de liefde; brood en druiven  : geniet van het leven! Geniet van het brood dat je eet en de wijn die je drinkt, dat is wat God graag ziet.

 
 
Zondag 12 maart 2017 tweede zondag veertigdagentijd Zondag 12 maart 2017 tweede zondag veertigdagentijd

Lezingen: Exodus 24: 12-18; Matteüs  17: 1-9
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn  leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikkin g zien we de witte hortensia’s als beeld daarvan. De paarseHyacinthen staan voor bezinning. Wat er ge- zien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

Sta in je kracht
met regels ten leven
 en hemels licht dat er zomaar
 soms even kan zijn
 herinnering die blijft
 en vreugde geeft
 sta in die kracht
 
 
Zondag 5 maart 2017 eerste zondag van de veertigdagentijd Zondag 5 maart 2017 eerste zondag van de veertigdagentijd
Zondag 5 maart 2017 eerste zondag van de veertigdagentijd
Lezingen : Genesis 2, 15-3,9; Mattheus 4, 1-11
 
In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van de liefde en kracht. In de taal van de bijbel  is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking zien we drie schorsen van een boom symbool voor de berg.
Op deze eerste zondag  horen we over de verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele bloesem van de Forsythia- zij schittert boven de stenen van de woestijn.
 
 
Sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering
die hem getoond worden sterker dan de machten
is de kracht van Gods liefde
sta in die kracht.

 
 
 
Nieuwjaar 2017 Nieuwjaar 2017


 
Ga met God en Hij zal met je zijn ,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn
 
 
 
Kerst 2016 Kerst 2016

Lezen: Jesaja  52:7-10, Lucas 2: 1-20 of Johannes 1: 1-14
Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zien we nog een stukje gebroken glas: de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook niet. We blijven dromen en vergezichten zien.

Dromen van vrede
 de wereld
omgekeerd
 kind ons geboren
Immanuel.
 Goede God
wij danken U
dat wij in Jezus
 het visioen van de wereld
omgekeerd
kunnen herkennen
 heelheid
 te midden van alle
gebrokenheid.
 
4e Advent 2016 4e Advent 2016
Jesaja  7:10-17: Matteus 1: 18- 25
Op de vierde zondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt. Zie de Viburnum en de gebroken spiegel. De engel brengt Jozef op andere gedachten.  Dat zien we terug in de spiegel.

Dromen van vrede
de wereld omgekeerd
 nieuwe hoop
waar hopeloosheid
de dag kleurt.
 
Goede God
 versterk in ons de droom
 van liefde die
de wereld omkeert.
 
 
3e Advent 2016 3e Advent 2016
Derde adventszondag  Jesaja 35: 1-10; Matteus 11: 2-11 Jakobus 5: 7-10
Op de derde adventszondag breekt het licht van Gods koninkrijk door. We zien de lelie bloeien en water dat leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even.


Dromen van vrede
 de wereld omgekeerd 
een nieuw begin 
 puur bloeit de lelie
voor wie het ziet
Gods rijk breekt door het donker
 
Goede God
 versterk in ons de hoop
dat het kan
de wereld omgekeerd.
 
 
2e advent  2016       2e advent  2016      
 
Jesaja 11: 1-10; Matteüs 3: 1- 12
Op de tweede adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin .Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we terug in de schikking. Licht  schijnt in de spiegel en kaatst terug.


Dromen van vrede
de wereld omgekeerd
een nieuw begin,
water dat stroomt,
de roep om goede vruchten.
Goede God
in Jezus heeft U een nieuw begin gemaakt
keer ons om naar zijn weg
 
1e Advent 2016 De wereld omgekeerd 1e Advent 2016 De wereld omgekeerd


Dromen van vrede ,
de wereld omgekeerd zien ,
wat licht brengt
doen wat gedaan moet worden
heelheid
in een gebroken wereld
Goede God
leer ons
het visioen te leven.
 
 
 
Einde kerkelijk jaar 2016 Einde kerkelijk jaar 2016

 
Witte roos: symbool van zuivere liefde voor de overledenen.
Doopvont hier mochten zij het teken van het verbond met God ontvangen.
Dorre bladeren: teken van het afgestorven zijn,  de kruisjes met de namen van de overledenen.
 
 
.
 
Het witte kleed , de glazen vaas met  hedera en de witte rozen  geeft aan: dat wij mogen geloven en vertrouwen dat God met hen verder gaat.
 
Aan het doopvont hangen de sterretjes van hen die gedoopt zijn.
 
 
 
 
Dromen van de Farao Dromen van de Farao

Farao hoog op zijn troon
droomt een wonderlijke droom.
Daarom laat hij Jozef komen
en dan worden alle dromen
van de koe en korenaar
en de maan en sterren waar.
God heeft alles omgekeerd
Jozef wordt als vorst vereerd
 
Uitleg:
Zonnebloemen :Gods geest
Blauw linnen kleed en zegelring en ketting:
Symbool van vertrouwen in Jozef en ‘t gaf hem het gezag
 
 
 
Dankdag 2016 Dankdag 2016

Zaaien, maaien,oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft,
zodat elk het leven heeft.
 
 
 
Afscheid van 7 kinderen van de kindernevendienst 2016. Afscheid van 7 kinderen van de kindernevendienst 2016.
Afscheid van 7 kinderen  van de kindernevendienst 2016.
 
Jezus is de goede Herder, Jezus , Hij is overal.
Jezus is de goede Herder breng mij veilig naar de stal.
Als je ‘s avonds niet kunt slapen en je bang in donker bent.
Denk dan eens aan al die schaapjes die de Heer bij name kent.
En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet.
Denk dan aan de goede Herder, Hij vergeet zijn schaapjes niet.

Op dit lied is de schikking gemaakt. 
7 schaapjes van witte Hortensia en een gele Gerbera staan symbool voor de kinderen die afscheid nemen.
Ze lopen op een pad van houthaksel symbool van: het achterlaten van de kindernevendienst om de nieuwe toekomst tegemoet te gaan.
De staf staat symbool voor de goede Herder
De kaars is het teken dat de goede Herder met je meegaat

 
 
Pinksteren 2016 Pinksteren 2016
 Liturgische kleur : rood
Wij vieren vandaag het feest.
Wij vieren vandaag het feest van het verschijnen van de Geest in vuur en wind, in tongen, in talen.
 
Het hout met lichtjes: teken van het vuur van de Geest.
Bromelia : als tongen van vuur die spreken in alle talen.
 
 
Pasen Pasen

Ik ga. Zet een stap naar de ander                     Lucas 24: 13- 35
Vandaag vieren we de overwinning op de dood. Een dag vol beweging. De Opgestane Heer blijkt dichterbij dan gedacht. In de schikking zien we de beweging verbeeld.

Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
 ons voorgaat naar leven
Onverwacht loopt hij met je mee
de Opgestane Heer te herkennen in het brood dat je deelt
God van leven dat onze voeten blijven gaan naar de (A)ander
.
 
Zesde zondag van de veertigdagentijd 2016 Zesde zondag van de veertigdagentijd 2016
 
Palmarum- Palmpasen                                   Lucas 19: 29- 44
Op deze zondag horen we hoe vele voeten zich haasten om getuige te zijn van Jezus ‘intocht in Jeruzalem. Feest en verdriet mengen zich. Tussen de stenen van de stad glinsteren de tranen.
Schoenen aan om met hem op weg te gaan,
 die ons voorgaat naar de ander,
ons voorgaat naar leven
Juichen om de koning op een ezel die komt redden
Tranen vanwege vrede die nog niet zal zijn
God sterk ons verlangen naar wat vrede brengt.
 
Vijfde zondag van de veertigdagentijd 2016 Vijfde zondag van de veertigdagentijd 2016

Judica- Doe mij recht             Lucas 23: 38- 43
Op deze zondag klinkt de roep om recht. In de schikking zien we hoe de ene misdadiger zich naar Jezus keert en de ander zich afkeert.

Schoenen aan om met hem op weg te gaan, die ons voorgaat naar de ander,  ons voorgaat naar leven.
Spot sluit af,  de roep om ontferming opent de hemel
God ontferm U.
 
 
Vierde zondag van de veertigdagentijd 2016 Vierde zondag van de veertigdagentijd 2016
Laetare- Verheug U                      Kleur : roze
Op de vierde zondag van de veertigdagentijd ontmoeten we de farizeeër en de tollenaar die beiden het aangezicht van God zoeken in de tempel. De één fier echt op en de ander gebogen. Bij God keert alles om- wie gebogen is mag rechtop gaan.
Schoenen aan om met hem op weg te gaan die ons voorgaat naar de ander ons voorgaat naar leven
Eigenwaan zet geen stap naar de ander
Wie zich buigt naar God komt in beweging
God zet ons op onze voeten
 
 
Derde zondag van de veertigdagentijd 2016 Derde zondag van de veertigdagentijd 2016
Oculi- Mijn ogen                 Lucas 22: 66- 71
 
Op de derde zondag van de veertigdagentijd worden er weinig tot geen stappen gezet. Er is sprake van verharding en onwil. De schriftgeleerden en hogepriesters gaan er als het ware dwars voor liggen- te zien aan de liggende bloemen. Zal de witte bloei het redden? Hoe sterk is de liefde?
Schoenen aan om met hem op weg te gaan die ons voorgaat naar de ander, ons voorgaat naar leven
Gevangen deze zoon van God waar is het recht wie doet een stap
God het is zo donker laat liefde bloeien.
 
Tweede zondag van de veertigdagentijd.2016 Tweede zondag van de veertigdagentijd.2016
Thema: Reminiscere (Gedenk) Lucas 6: 27- 35
Op de tweede zondag in de veertigdagentijd klinkt de oproep:
om het verschil te maken door niet alleen de mensen lief te hebben die jou liefhebben, maar ook je vijanden.
 
In de schikking zien we hoe een roos boven de anderen uitsteekt- de zelfde en toch zo anders- sterk en kwetsbaar.
Schoenen aan om met hem op weg te gaan
Die ons voorgaat naar leven
Die ons zegt lief te hebben oneindig veel lief te hebben
Zo het verschil te maken
God open ons hart.
 
Eerste zondag van de veertigdagentijd 2016 Eerste zondag van de veertigdagentijd 2016
Eerste zondag van de veertigdagentijd.
Thema:  Invocabit- roept hij mij aan   Lucas 22: 39- 46
 
 
 
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd klinkt de uitnodiging om met Jezus te waken en te bidden : 40 tulpen verwijzen daarnaar.
 
 Schoenen aan om met hem op weg te gaan
die ons voorgaat naar de ander
ons voorgaat naar leven
Zijn weg van liefde blijkt zwaar
biddend zoeken naar kracht waar anderen slapen
God blijf waken ,wees houvast.
 
 
 
De vreugde voert ons naar dit huis De vreugde voert ons naar dit huis

 
De vreugde voert ons naar dit huis
Waar het woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
En wekt in ons het lied.
 
 
 
3 Koningen 2016 3 Koningen 2016
Drie oude koningen van ver trotseerden weer en wind op zoek naar de geheimen van dit pasgeboren kind. Zij bogen zich voor Jezus neer en zij verstonden:  Hij is Heer over leven en dood, in excelsis gloria.
 
 
Uitleg
Liturgische kleur is wit.
De kribbe met witte bloemen de geboorte van Jezus.
Lelie met blauwe tule symbool voor Maria
De kaars: teken van het Licht
De koningen: drie verschillende kleuren gebogen gerbera’s : het teken van de Heer zien.
 

 
 
Kerst  Groot Licht Kerst  Groot Licht
.
Plotseling breekt de dag aan, midden in de nacht wordt het licht.
Jesaja 52: 7- 10 Lucas: 1- 20
De stal is het middelpunt van waaruit het Licht schijnt. Het wordt zichtbaar in een pasgeboren kind, Jezus is zijn naam. Hemel en aarde raken elkaar aan en jubelen bij het zien van het oneindige licht.
Klaarlicht nacht
Gods heerlijkheid lacht ons toe in de velden van David. Plotseling staat in blinkend gewaad een schittering tussen de schapen, Groot licht tussen waken en slapen.
Liturgische kleur :  wit : vreugde
Tornado als wervelwind: Liefde van God voor de wereld. Rode rozen symbool van de liefde
Kribbe: geboorte van Jezus en witte bloemen als teken van vreugde.
Engel: de boodschapper
Kaars: Licht in de nacht

 
 
Zondag 4e advent 2015 Zondag 4e advent 2015
Vierde advent
Lofzang van  Zacharias : Johannes is zijn naam
Micha 5: 1- 4a (6) Lucas 1 : 57- 80
En jij, kind zult genoemd worden: profeet der Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van de zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Zijn vader Zacharias werd vervuld met de heilige Geest en sprak deze profetie:
Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt.
Uitleg: Paars is de liturgische kleur: soberheid en ingetogenheid
Tornado als wervelwind: boodschap van liefde uit de hemel.
Rode rozen met klimop: kleur van de Geest  en  Gods trouw
De  blijdschap van Zacharias: Open witte Anthurium met  stenen( de stomheid is verbroken.

 
 
3e Advent 2015 3e Advent 2015
Ontmoeting
Sefanja 3: 14- 20 Lucas 1: 39-56 
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar de stad Juda, waar ze het huis van Zacharias binnen ging en Elisabet begroette. 

Een engel  roept de oude man, hij stokt, kan niet meer spreken.
Elisabeth ontvangt, zij weet:  Johannes zal hij heten.
Haar nicht Maria komt haar te hulp, met haar in heil eendrachtig; 
het kind springt op, wijst in haar schoot op Hij die redt waarachtig.
 
 
 
Uitleg:
 liturgische kleur paars en roze.
 Door de soberheid en ingetogenheid breekt het licht door waar we naar uitzien, het licht van kerstfeest.
De liefde uit de hemel:  rode rozen.
Ontmoeting: de  Lelie voor Maria en de roze schoenlappersplant voor Elisabet.
Granaatappels: verwijzen naar de vruchtbaarheid,  de kleur rood verwijst naar de Geest.
 
 
 
Tweede advent Tweede advent
    Koning over de aarde
De engel   Gabriël  verschijnt aan Maria
Maleachi  3: 1-4 en Lucas 1: 26- 38
Maria heeft ontvangen de Geest, een blij bericht.
Gods woord is haar verlangen, zij weet zich opgericht.
De vrucht, vertrouwde vreemde, groeit stilaan in haar schoot
Zij baart en wordt ontheemde, redt Jezus van de dood.
 
Uitleg:  Liturgische kleur: paars symbool van ingetogenheid
Liefde uit de hemel: goudkleurige rozen (Goddelijkheid, oneindigheid, zijn koningschap kent geen einde).
Witte Lelie: Maria, onschuld, zuiverheid.
De Engel: de boodschapper.
Klimop: teken van trouw
 
Eerste advent 2015 Eerste advent 2015
“Liefde vanuit de hemel naar de aarde”
Eerste advent    Zacharia 14: 4-[9 Lucas 1: 5-25
De aankondiging van de geboorte van Johannes
Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van de moeder is, en hij zal velen uit het volk van  Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.
Lied van hemel en aarde.
 
Een Engel spreekt de priester aan
Wil hij het goede nieuws verstaan?
Omdat hij niet geloven kan
Wordt hij een sprakeloze man.
 
Uitleg:
Paars kleed : symbool van soberheid en ingetogenheid
Omgekeerde tornado, wervelwind, De engel is de boodschapper, die liefde brengt vanuit de hemel naar de aarde
Schikking: rode rozen : heilige Geest en liefde uit de hemel
Klimop voor Gods trouw en enkele stenen symbool van stomheid
 
Einde kerkelijk jaar 2015 Einde kerkelijk jaar 2015
Witte roos: symbool van zuivere liefde voor de overledenen.
Doopvont hier mochten zij het teken van het verbond met God ontvangen.
 
 
Aan het doopvont hangt het sterretje van haar die gedoopt is.
  
 
Dorre bladeren: teken van het afgestorven zijn, daartussen de kruisjes met de namen van de overledenen.
Het witte kleed , de glazen vaas met  hedera en de witte rozen  geeft aan: dat wij mogen geloven en vertrouwen dat God met hen verder gaat.
 


 
 
Dankdag voor gewas en arbeid Dankdag voor gewas en arbeid
Dankende handen voor al het goede dat wij van God mochten ontvangen.
De akker wordt een gouden woud ,daarin verblijdt zich jong en oud.  Roem dan de gunst en goedheid van Hem die geeft in overvloed, Hem, die het menselijk gemoed verzadigt met zijn  zoetheid.
 
Goede buren. Goede buren.
Thema voor het jaar: Goede buren.
Deze zondag staan er weer 10 kop en schotels gevuld met bloemen, die uw mee mag nemen om nader kennis te maken met uw buren of iemand uit uw buurt, zodat er een goede  band kan ontstaan.
lees meer »
 
Startzondag Startzondag
Op de liturgische tafel staan 10 kop en schotels gevuld met bloemen .
Mensen uit de kerk mogen ze meenemen voor een buur.
 
 
Zonnebloem: symbool voor het licht van God , de Vader. Hij laat zijn licht schijnen over alle mensen.
Blauwe hortensia en blauw/witte tule: symbool voor Maria die zegt tegen de engel: de Heer wil ik dienen.

3 Rode rozen met gipskruid: symbool van liefde : doe je werk met plezier, alsof het voor de Heer is.

Rondom omgeven met hedera  (Godstrouw) hoppe:  vrolijkheid.
 
 
 
Bevestiging ambtsdragers Bevestiging ambtsdragers
 Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij
.

Uitleg:
boeket bloemen: symbool voor de gemeente
waar de nieuwe ambtsdragers hun werk mogen doen.
 
 
 
Pinksteren Pinksteren
   liturgische kleur rood.


Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest.
Uitleg schikking:
3 bloemen  rode Amaryllis : symbool voor de Vader, Zoon en Heilige Geest
Vurige bloemen in de schikking beelden de tongen uit. De uitstorting van de heilige Geest zijn de neerdalende lijnen en de brandende kaarsen.

 
 
Pinksteren Pinksteren
   liturgische kleur rood.


Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest.
Uitleg schikking:
3 bloemen  rode Amaryllis : symbool voor de Vader, Zoon en Heilige Geest
Vurige bloemen in de schikking beelden de tongen uit. De uitstorting van de heilige Geest zijn de neerdalende lijnen en de brandende kaarsen.

 
 
Hemelvaart 2015 Hemelvaart 2015
De Heer is in de wolken,    
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen
zien wij Hem allemaal.
 
 
 
 
Mos : teken van de aarde
11 bloemen : de apostelen
Een wolk van witte bloesem met witte gerbera : teken van 
Jezus’ hemelvaart

 
 
 
Pasen Pasen


Het open graf Johannes 20:1-18

Alles anders. Maria staat met lege handen, ze heeft niets meer. Of toch? Als Jezus haar naam noemt, wordt alle anders.

Lieve God,

Onze handen zijn gevouwen, of geopend naar de hemel, onze ogen gesloten. Wij zijn stil en bidden, woorden schieten te kort .Het is ongelofelijk wat u voor ons deed. Het is niet te bevatten, maar we kunnen het alleen maar geloven. Samen bidden wij tot u. Zodat we met open handen de wereld in kunnen gaan, om het verhaal van Pasen te brengen aan een ieder die het horen wil.


Wit : kleur van de vreugde en feest

Achter de handen het open graf met de weggerolde steen in het midden een witte schikking: PasenDe kaars: God gaf licht in de duisternis.
 
 
Palmarum: Palmpasen Palmarum: Palmpasen
Zesde en laatste zondag voor Pasen. Met Palmzondag begint de Goede Week of Stille Week.

De intocht in Jeruzalem. Marcus 11: 1- 11

Hosanna’

Jezus wordt met open armen ontvangen in Jeruzalem. De mensen zwaaien hem toe en roepen:’Hosanna’.

Geef ons open handen om andere mensen te begroeten.
Om te zwaaien en te wenken als teken van verbondenheid met elkaar. Geef opgestoken duimen en handen die vrede zaaien. Dan wordt uw hand zichtbaar in de wereld.

Paars: ingetogenheid.

Tussen de handen een rode doek met palmen en rozen: teken van de intocht voor Jezus

Achter de rode doek een witte roos: symbool voor Jezus
 
Vijfde zondag in de Veertigdagentijd. Vijfde zondag in de Veertigdagentijd.
Judica:”Schaf mij recht”.
De graankorrel. Johannes 12: 20- 33

Nieuw leven door toewijding en overgave.

Jezus , vertelt hoeveel hij moet loslaten: Als de graankorrel die in de aarde valt en sterft, zo zal ook Jezus zijn leven loslaten. Juist dan gaat het nieuwe leven groeien.

Open onze handen, God, leer ons om los te laten. Jezus heeft ons geleerd om te vertrouwen dat geen mens ooit dieper kan vallen dan in de holte van uw hand.

Wees daarom bij ons als wij verdrietig zijn en eenzaam. Neem onze lege handen in uw hand en wijs ons de weg naar de toekomst.

Paars is de liturgische kleur:( ingetogenheid)
De korenaren tussen de handen en het graan dat in de aarde valt: teken van loslaten
 
Vierde zondag veertigdagentijd 2015 Vierde zondag veertigdagentijd 2015
 Leatare: Verheugt U!
Liturgische kleur roze
Vijf broden en twee vissen   Johannes 6: 4-15
Een grote menigte mensen volgt hem.
Hoe moet het, als er veel mensen zijn en er is maar een klein beetje eten? Ga zitten in het gras, leert Jezus de mensen, open je handen om te ontvangen. Er is meer dan genoeg voor iedereen.
Goede God,
Wij bidden u om open handen.
Open om te ontvangen
Wat u ons geeft, elke dag opnieuw.
Geef ons vertrouwen
Dat wij niet van onszelf afhankelijk zijn,
Maar dat u voor ons zult zorgen.
Schenk ons dat,
Uit uw hand die overvloed geeft.

Uitleg: kleur paars met roze erover (het licht breekt door)
In het midden 5 broden en 2 vissen stukken groen mos teken van het groene gras roze bloemen van de schoenlapperplant :teken van de menigte mensen.
 
 
Derde zondag veertigdagentijd 2015 Derde zondag veertigdagentijd 2015
Oculi: Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer.
Handel of bidden? Johannes 2: 13 - 22

Bevrijd worden om weer te kunnen bidden.

Jezus, ziet dat er handel gedreven wordt op het tempelplein. Maar de tempel is geen plek om bij elkaar te graaien wat je pakken kunt. Je kunt er je handen openen om te bidden.

Open onze handen, God, om alles weg te doen wat ons afleidt van U. Geef ons de moed om niet zo krampachtig vast te willen houden aan rijkdom, welvaart en luxe, maar onze handen te openen naar Uw hemel boven ons.

Uitleg: Liturgische kleur paars: ingetogenheid.

Gouden doek en stukken goud: de handel

Het touw: Jezus joeg de mensen weg.

Achter het doek een stronk met twee in elkaar gevouwen tulpen: teken van bidden.

 
 
2e zondag veertigdagentijd Biddag 2e zondag veertigdagentijd Biddag
.2e zondag veertigdagentijd   Biddag.
 
Goede God, wij bidden u om open handen. Open om te ontvangen uw zegen over het werk van onze handen, iedere dag weer. Geef ons het vertrouwen, dat u altijd voor ons zorgt en dat wij uit uw hand in  overvloed  mogen ontvangen, opdat wij daarvan  mogen delen met onze medemens


Paars : liturgische kleur (ingetogenheid)
Witte tulpen : teken van het gebed
De aarde met zaden en hedera: symbool voor het vertrouwen op Gods zegen
.

 
 
 
Eerste zondag veertigdagentijd. Eerste zondag veertigdagentijd.
Invocabit: Roep mij aan!

Jezus in de woestijn    Marcus 1: 12 - 15
Met lege handen durven staan.
Met open handen gaat Jezus de woestijn in. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die voor hem zorgen. Als hij later in Galilea komt, brengt hij goed nieuws; Het Koninkrijk van God is dichtbij.
 
Geef ons open handen, dat we ons los kunnen maken van wat het leven zwaarder maakt. Help ons God, om ons open te stellen voor wat echt belangrijk is. Geef ons open oren, om te luisteren naar uw stem en de weg te gaan die u ons wijst.
 
Uitleg:
Liturgische kleur: paars( ingetogenheid)
het zand en stenen:  symbool voor de woestijn
tussen de handen distels: teken van lijden
 
Kerst 2014 Kerst 2014
 
Licht in het donker, de eersten die daarvan hoorden, zijn de herders die de wacht houden bij hun kudde. Aan hen verschijnt de engel met het licht, zij hoorde de engelen het Gloria zingen .Uiteindelijk zijn zij de eersten die met eigen ogen zien wat er is gebeurd.Het V teken is het symbool van Vrede.
De kaars: het Licht is in de wereld gekomen.
5 herders: 5 bloemstukjes op weg naar het Kind
De stal:  geurig bloemstuk met daarin het Kind in stroo  met zijn moeder Maria en Jozef

 
 
4e advent 2014 4e advent 2014
 de kleur is paars.
Maria
God laat zich zien. Lucas 1: 26-38
De laatste “verrekijker” is Maria. God opent haar en onze ogen op een groter perspectief: Dat God omziet naar de wereld en dichtbij komt in de geboorte van zijn zoon. Maria kijkt in de verte die met de duizelingwekkende snelhuid dichterbij komt. Het is bijna kerst.
Lang nadat de engel was gegaan stond Maria daar nog diep verwonderd van wat haar was overkomen.Uitleg:
De V: teken van verwachting, Maria verwacht dat de boodschap van de engel uitkomt.
Witte Lelie symbool voor Maria, zij staat tegen een boomstronk kijkend in de verte.

 
 
3e advent Jesaja Visioen van de Vrede 3e advent Jesaja Visioen van de Vrede
 Jes. 65: 17-25
De derde “verderkijker” Jesaja die een nieuw vergezicht opent. Jesaja schetst een visioen van een nieuwe tijd. Het zijn prachtige hoopgevende woorden. De woorden van Jesaja staan bol van verwachting. Daarmee  wijzen ze ons  de weg in deze verwachtingsvolle tijd, de verwachting dat het licht door zal breken in de duisternis.

De roze doek wijst erop dat het licht doorbreekt (Gaudete)
De V is het symbool van Vergezichten van een Visoen van Vrede.
Voor de V: symbool voor Jesaja
Achter de V:  roze bloemen: de andere tijden die Jesaja ziet, tijden van Vrede dat het licht doorbreekt.

 
 
2e advent. 2e advent.
 Liturgische kleur paars: ingetogenheid
Johannes de Doper. De verteller.
Johannes de Doper is de tweede ‘verderkijker’. Wat ziet hij precies. Hij ziet een mens die door anderen nog niet herkend wordt. In dit verhaal gaat het om een mens die al wel ergens aanwezig is, daar in de buurt van de Jordaan. Johannes wijst in de verte, met de bedoeling dat mensen met hem mee kijken.
Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan: wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, -bekeer u nu,verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

Uitleg:
De V staat voor Johannes de Verteller van  een verwachtingsvol verhaal.
Voor de V: een Anthurium….Johannes vertelt.
Achter de V : accubak met water: verwijzing naar de Messias die na hem komt, in de buurt van de Jordaan.
2 brandende kaarsen : 2e advent
 
 
1e advent 2014 1e advent 2014

De deurwachter.  “Wees waakzaam”Marcus 13: 24- 37
Marcus vertelt over verwachting. Hij lijkt op een man die op reis ging en zijn bedienden vroeg om op het huis te passen. Een deurwachter stond dag en nacht op de uitkijk tot hij thuis zou komen. Wie ‘vol verwachting ‘leeft, lijkt op die deurwachter. De deurwachter roept een mooi beeld op van wat advent is. In de verte kijken: ‘verderkijker’ maar tegelijk geen idee hebben van het moment en de precieze details. Advent heeft alles te maken met verwachting, maar ook met verrassing. Je kunt dagen en nachten op de uitkijk staan, en toch nog verrast worden als het zover is.
De Heer verschijnt te  middernacht!
Nu is nog alles stil,
Maar zalig hij die toch reeds wacht en Hem begroeten wil.
 
Uitleg:
Paars is de kleur in de adventstijd, symbool voor ingetogenheid.
De V symbool voor Vol Verwachting. Met groene hedera teken van hoop.
De hoge vaas met callicarpa symboliseert de deurwachter.
De brandende kaars:  het is eerste advent
 
 
Dankdag voor gewas en arbeid. 2014 Dankdag voor gewas en arbeid. 2014


Dauw op de aarde, zonlicht van boven
vochtige gaarde geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen
al wie hier wandelt,
ziet .. het is goed
Dank God elke dag voor de gaven aan u gegeven
 
Afscheid Ruben Afscheid Ruben

De ring van wilg rond het doopvont is het symbool van de gemeente. (wilg betekent nieuw leven een nieuw begin)

De kleinere cirkel van wilg staat voor het gezin. In deze cirkel staat het hart met de 12 rode rozen, symbool voor jou, Ruben.

Jij bracht een nieuwe kijk, een nieuw begin. God is daarbij de Helper. (zonnebloem)

In de ring rond het doopvont bevinden 7 zonnebloemen die naar buiten wijzen. Naar buiten heb jij laten zien wat de kerk voor mensen betekent.De aspergetakken die naar beneden buigen is het teken van de zegen ontvangen in Jezus naam, die dag en nacht jou Helper is. De druiven getuigen van Christus de ware wijnstok.
 
Startzondag Startzondag
Spijziging van de 5000.

De handen van Jezus gevuld met 5 broden en 2 vissen.

De zonnebloem: het teken van geloof het beeld van de hemelse Vader.

3 rode rozen: liefde van Jezus voor de mensen.

3 groepen verschillende bloemen: de luisterende menigte en de gastvrijheid van Jezus die hen te eten gaf voor elk voldoende.
 
Afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst. Afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst.
.
Voor wie ons lief zijn, vragen wij God:
ga met Uw licht voor hen uit !
Wit/gele bloemengroep: symbool voor de kinderen kindernevendienst
Kaars: symbool dat God hen voor gaat in het leven.
3 verschillende bloemen: symbool voor Kirsten, Chris en Rik.
 
Pinksteren. Pinksteren.
Geest, uit de hemel neergedaald,
storm van gedrevenheid,
breek niet de mens die ademhaalt,
Gij die ook stilte zijt.


 
Riddersporen: symbool voor de hemel
Strelitzia :  symbool voor de duif die neerdaalt uit de hemel
Calla’s: symbool voor de tongen
Rode pepers symbool: vuur van liefde van de Heilige Geest
Lichtjes: het licht van de Geest gaat als een vlam met ieder van ons de wereld in.
 
 
 
 
Hemelvaart 2014 Hemelvaart 2014
De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen
zien wij Hem allemaal.


Mos : teken van de aarde
11 rode gerbera’s : de apostelen
Een wolk van witte bloesem met witte roos: teken van 
Jezus’ hemelvaar
t
 
 
Beloken Pasen. Beloken Pasen.

Johannes 20: 19-23 en 1 Petrus 1
De leerlingen zaten ’s avonds bijeen en de deur was gesloten uit angst voor de Joden. Toen kwam Jezus in hun midden en gaf  hen de vredegroet. Ze herkenden de Heer en waren blij. Jezus gaf opnieuw de vredegroet en zei: “Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie”Hij blies over hen:”Ontvang de Heilige Geest”.

Uitleg:
Muur van stenen met daarin de gesloten deur. Bijeenkomst
Druivenrank: Jezus de ware wijnstok (lijden en hoop)
Witte roos: Opgestane Heer
Olijftakjes : Vredegroet
 10 Rode gerbera’s de leerlingen die de Heilige Geest hebben ontvangen
 
 
Pasen Pasen

Ga verder  Matteüs 28: 1- 10
Ga verder. Jezus, is gestorven en begraven. Maar op de eerste dag van de week blijkt dat het graf open is; er is een nieuw begin!
Gebed.
Heer Jezus, in ons stille verdriet gaan we naar uw laatste rustplaats. De plek die U achterliet, is zo leeg. Het graf een stil leven.
Een engel doorbreekt onze stilte, U begroet ons onderweg, de doodse stilte is voorgoed het zwijgen opgelegd.
Heer Jezus., wij danken U daarvoor. En loven God. Het is feest op aarde en in de hemel, want U leeft nu en alle dagen die komen. Geef ons de kracht om U te dienen.

Uitleg: Wit de kleur van vreugde en feest.
Het kruis met de windsels en het open graf. Opstanding van Jezus.
Bloemen in de paastuin: het is feest, het is Pasen een nieuw begin.
 
 
Palmarum: Palmpasen Palmarum: Palmpasen

Jezus bidt    Matth: 26:35-46 en Jesaja: 51: 12- 23
Jezus bidt in de hof van Getsemane: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals U het wilt. De vrienden van Jezus vallen in slaap.
Toen Jezus had gebeden, gebeden in de hof, toen lagen zijn discipelen te slapen in het stof.
Zij zouden met Hem waken, maar wakker bleef er geen, zij kwamen naar Getsemane, maar lieten Hem alleen.
Hun ogen gingen open, hun ogen vielen toe, zij wilden zijn waar Jezus was, maar waren veel te moe.
En Jezus ging iets verder, iets verder in de nacht. Daar sprak Hij met zijn Vader en ontving Hij nieuwe kracht.

Uitleg: twee zuilen: toegangspoort van  de tempel. Muur van stenen op de achtergrond: symbool voor Jeruzalem.
Witte roos: Jezus. Tulpen symbool van het gebed. Olijfberg: berg stenen. Paarse tulpen : discipelen die achter bleven toen Jezus ging bidden. Drie witte tulpen: Petrus en de twee zonen van Zebedeüs, drie discipelen die met Jezus meegingen om te waken, maar vielen in slaap.
 
 
5e zondag Veertigdagentijd 5e zondag Veertigdagentijd

Judica :”Schaf mij recht”   
Ik blijf bij jou   Matt 26: 31-35 en Zacharia 13: 1-9
Ik blijf bij jou.
Petrus zegt dat hij Jezus nooit in de steek zal laten. Maar Jezus antwoordt,
Dat Petrus drie keer  zal zeggen dat hij Jezus niet kent, nog voordat de haan kraait.
Petrus
Hij stond wreed voor de rechterstoel gebonden, en zij verweten mij zijn vriend te zijn en lasterden, wat heilig is en rein, als laagheid en afschuwelijke zonden.
’k Zag hoe zij hem bespotten en verwondden. Hij leed geduldig smaad en vuige pijn. Ik vreesde hunner ogen valse schijn en dat ze als Hem mij martelden en schonden.
Ze vroegen huichelend:gij hebt Hem lief? Eer hij naar mij zijn tedere ogen hief, had ik mij vloekend van Hem afgescheiden.
Toen stiet de haan zijn schelle morgenkreet. ‘k Voelde mijn hart, dat borst van bitter leed. ‘k Voelde mijn ogen, hoe ze brandend schreiden.

Willem de Merode
 
Uitleg: twee zuilen: toegangspoort van de tempel
Muur van stenen op de achtergrond: symbool voor Jeruzalem
Witte roos: Jezus
Rode bloem: Petrus
Witte calla’s: drie maal de verloochening.
Druivenrank met rode pepers: symbool voor de kraaiende haan.
              
 
 
Vierde zondag Veertigdagentijd Vierde zondag Veertigdagentijd
Lectare : Verheugt U !              .
Groot denken  Matt 22: 41-46 en Psalm 110
Groot denken.
Jezus is in gesprek met de Farizeeën. Hij maakt duidelijk dat je met je verstand bijna niet kunt begrijpen wie de Messias is. Hij is groter dan je kunt bedenken!
Heer, maak ons mensen naar het beeld van uw zoon:
Met ogen die niet alleen kijken, maar ook kunnen aanzien.
Met oren die niet alleen horen, maar ook kunnen praten.
Met een mond die niet alleen praat, maar ook kan aanspreken. Met een verstand die niet alleen begrijpt, maar ook kan verstaan. Met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn. Met handen die niet alleen grijpen, maar ook kunnen openen, Met voeten die niet alleen draven
Maar ook tegemoet kunnen komen. Want zo zijn wij gezegend, en elkaar tot een zegen.   Wim van der Zee
 
Toelichting: Toegangspoort van de tempel
Muur van stenen op de achtergrond: symbool voor de stad Jeruzalem.
Kleur roze: het licht dat doorbreekt naar Pasen.
Witte roos: Jezus
Distel en roze hyacinten: de Farizeeërs waar Jezus in gesprek mee is. De distel symbool van zonden de standvastigheid De Farizeeërs willen Jezus monddood maken : symbool van macht zijn de Hyacinten.

 
 
3e zondag in de Veertigdagentijd 2014 3e zondag in de Veertigdagentijd 2014
Oculi: Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer.

De oneerlijke oppassers. Matt. 21: 33-46  en Psalm 118-13-23
 
Het is niet voor jou.
Een landheer vraagt zijn mensen om op zijn wijngaard te  passen .Maar het zijn geen goede oppassers: in de tijd van de oogst willen ze de opbrengst niet afstaan. Zelfs voor de zoon van de man hebben ze geen respect.
 
Op deze dag werd Hij geslagen en vertrapt
Zijn bloed als wijn vergoten
het hoog geheim ontsloten
heeft Hij naar de letter van de wet
de steen en ons weer op hun plaats gezet

 
Uitleg : twee poorten, de weg naar de tempel.
Hoeksteen in de muur met blad en witte bloemen:de gelijkenis van Jezus op zichzelf (ps. 118.)
Druivenstronk en druiven: symbool voor de gelijkenis van de landeigenaar die zijn wijngaard verhuurd aan zijn (onrechtvaardige) pachters.
 
 
2e zondag in de 40-dagentijd. 2e zondag in de 40-dagentijd.
Reminiscere: Gedenk uw barmhartigheden.
2e zondag in de Veertigdagentijd.
Wie is die man?
Matteüs 21: 10-17 en Jeremia 7: 1- 11
In de tempel.           
Na het rumoer van de intocht zoekt Jezus de stilte van de tempel. Maar is die stilte daar wel te vinden? Jezus jaagt de geldwisselaars en de verkopers weg. De tempel moet geen rovershol zijn maar een huis van gebed!
Lied 187 Het nieuwe Liedboek.

Runderen, schapen en duiven te koop!
Honderden feestvierders lopen te hoop.
Kopers en verkopers, aanbod en vraag:
er is veel te doen in de tempel vandaag.
Loven en bieden, het hoort er toch bij.
Wissel je geld en de winst is voor mij.
Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf:
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf.
Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan:
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan.
Woedend drijft Hij met een gesel van touw
die afgoderij uit het tempelgebouw.
Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij.
Heilig het daarom en houd het dus vrij
 van verslaving aan goud en genot
Geen diensthuis is dit, maar een tempel van God.


Liturgische kleur paars.

De tempelreiniging:
Schikking van takken, gras paarse bloemen, zilverstukken) puinbrokken, goud en zilver enz.
 
 
Eerste zondag in de Veertigdagentijd. Invocabit: Roep mij aan. Eerste zondag in de Veertigdagentijd. Invocabit: Roep mij aan.

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer
Matteüs 21: 1-9 - Psalm 118: 24- 29
Jezus, gaat naar Jeruzalem.
Hij rijdt op een ezel naar Jeruzalem. De mensen juichen hem toe als  koning: “Hosanna voor de Zoon van David”
Hef op uw hoofden, poorten wijd wie is het die hier binnenrijd? Geprezen zij de Heer!
Mos: symbool van stilte, de weg naar de poort van de stad Jeruzalem.De mensen juichen maar Jezus gaat stil op zijn ezel naar de poort van de stad Jeruzalem.
Palm en buxus: symbool van overwinning, hoop en verwelkoming van Jezus bij de intocht van Jeruzalem.
Witte roos: reinheid, zuiverheid en symbool voor Jezus.
 
Biddag voor gewas en arbeid. Biddag voor gewas en arbeid.
Tulpen symboliseren het gebed om zegen over het werk van onze handen.

Gij , Tuinman in ons leven, U geeft ons de aarde in handen.
Ontferm U over ons dat wij wortelen in Uw liefde,
Groeien met het groen van de hoop
En vruchten van geloof verspreiden.
 
Overgang van het oude naar het nieuwe jaar. Overgang van het oude naar het nieuwe jaar.
In goede machten liefderijk geborgen,
Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag.
 
 
De jute, de afgestorven bladeren en takken symbool voor het jaar dat achter ons ligt.
De stam is de scheidslijn tussen het oude en nieuwe jaar.
De bloesemtakken en  de 12 hyacinten, omgeven door de witte stof, symboliseren het nieuwe jaar.
 
Afscheidspreek ds Hovinga op 29 december 2013 Afscheidspreek ds Hovinga op 29 december 2013

Jesaja 42 : 1-7 en Matteús 3: 13- 17
Vers 3 Het geknakte riet zal hij niet breken, de flauwer wordende pit niet doven. Hij verkondigt gerechtigheid en houdt zich aan de waarheid.


Het geknakte riet symboliseert het klagende en vertwijfelde volk van Israël
Rode bessen en zwarte  bessen symbool voor het lijden en ongeloof.
De kwijnende vlaspit is het symbool voor het volk van Israël, op sterven na dood, maar dooft niet. Hij openbaart het recht, waarachtigheid komt aan het licht.


Matteüs 3: 13-17
Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes de Doper, om alle gerechtigheid te vervullen.

Het doopvont is het symbool voor de doop van Jezus.
 De witte Lelie: symbool voor Jezus.
Wilg  betekent het nieuwe leven
Rode cornoelje symbool voor de Heilige Geest.
De stem uit de hemel:  Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb.
 
25 december 2013 1e Kerstdag 25 december 2013 1e Kerstdag

 

Maria en Jezus

Maria         Jesaja 52, 7- 10 en Mattheus 1, 18- 25

Deze kerstdag komt Maria naar voren: de laatste vrouw uit het geslachtsregister van Jezus. We horen ook het verhaal van Jozef.

Kind, van God gekomen, door Maria al verwacht;

Geluk is voor ons weggelegd, Jij haalt ons uit de nacht!

Liturgische kleur: wit

De Stamboom. Het fotoalbum links met een witte Lelie: symbool voor Maria, onschuld, zuiverheid. Haar naam betekent ster van de zee (onzeker). Rechts: De ster, één grotere ster die verwijst naar de geboorte van Jezus, de ster die ook de wijzen volgden. Jezus zelf wordt ook wel de Morgenster genoemd. Als de Morgenster aan de hemel verschijnt, is dat het teken dat de nieuwe dag begint. De sterren op de blauwe stof( de kleur van Maria) verwijzen naar de talrijke nakomelingen van Abraham, zowel letterlijk als figuurlijk, omdat hij de vader van alle gelovigen genoemd wordt.

Stro: symbool voor de stal.

 
Zondag 15 december 2013 3e Advent Zondag 15 december 2013 3e Advent

 

Toekomst schenken   Ruth 4 en Matteüs 11, 2-11 15

Noömie heeft alles verloren. Ze keert terug naar Bethlehem. Ruth blijft haar schoonmoeder trouw. Ze schenkt uiteindelijk een zoon: een nieuwe toekomst.

Ruth, de vrouw uit Moab, geeft weer adem aan Gods woord. “Ik  blijf bij jou,”  heeft zij gezegd; het wordt nog steeds gehoord.

Uitleg:

Liturgische kleur: roze (licht dat doorbreekt)

De stamboom. Het fotoalbum: aan de linkerkant een zacht roze vrouwelijke bloem- met klimop symbool voor Ruth-- haar naam betekent vriendschap, de getrouwe.

Aan de rechterkant; korenaren en brood. Bethlehem betekent “broodhuis”. Noömie, ooit met haar gezin gevlucht voor de honger, keert samen met haar schoondochter Ruth terug naar Bethlehem .Als Ruth korenaren gaat verzamelen op het land van Boaz, begint voor hen beide een nieuw leven.

 
Zondag 8 december 2013 tweede Advent Zondag 8 december 2013 tweede Advent


Toekomst veilig stellen         Jozua 2 en Mattheus 3: 1-12
Rachab
Opnieuw lijkt de toekomst in gevaar te komen. Maar Rachab biedt onderdak en uitzicht en stelt zo de toekomst van het volk veilig.
Jericho, waar ligt je hart, wat vindt een mens in jou?
De rode draad van liefde hecht ook Rachab aan Gods trouw.

uitleg:
Liturgische kleur paars
Links de stamboom. Het fotoalbum, links twee rode rozen: een open rode roos symbool voor Rachab: haar naam betekent ruim, open, wijd. Rachab opent haar huis voor de verspieders omdat ze weet heeft van de God van Israël en gelooft in zijn kracht. Daarom worden zij en haar familie niet gestraft als Jericho wordt ingenomen.  De gesloten roos staat symbool voor haar huis, dat zij niet gesloten houdt .Aan de rechterkant Het rode (scharlaken koord) dat Rachab gebonden heeft, wordt tot levensdraad voor het hele volk.
Druiven staat symbool voor het beloofde land.

 
Zondag 1 december 2013 Zondag 1 december 2013

 


 

Toekomst afdwingen
Genesis 38
Tamar
Ze draagt mooie kleren (niet meer de weduwedracht) en heeft zich mooi
opgemaakt. Achter haar zien we vaag drie broers en iets scherper haar
schoonvader Juda, met staf en zegelsnoer in zíjn hand.
Tamar wil niet leven in de schaduw van de dood.
Zij zoekt een toekomst,
zoekt het recht;
zo maakt God mensen groot.

Uitleg:
Onder de schikking een paars kleed,teken  van boete
De stamboom.
Fotoalbum  met aan de linkerkant een mooie
orchidee symbool voor Tamar. Zij draagt mooie kleren ( geen
weduwedracht).
Aan de rechterkant ziet u enkele symbolen: betekenis van de naam Tamar
(dadel)palmboom. In Israël is de palmboom een beeld van de rechtvaardige.
Wat Tamar doet is terecht: zonder kinderen is er letterlijk geen toekomst.
Een snoer, een zegelring, dat was namelijk het onderpand dat Tamar aan
Juda vroeg.

 

 

 
Dankdag voor gewas en arbeid 2013 Dankdag voor gewas en arbeid 2013

Looft den Heer, die al wat leeft,

dagelijks zijn  spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
 Eeuwig is Hij trouw en goed.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg

Open handen als dankzegging voor het goede dat wij mochten ontvangen.
Het graan en de druiven ; van de druif wordt wijn gemaakt, dat samen met het brood het teken is van de maaltijd van de Heer.
Daaronder vruchten, groenten en bloemen die verwijzen naar de zonnebloemen teken van het geloof.

 
Start zondag Start zondag

.
Efeziers 3: 14-21
Met hart en ziel  geloven.  Gods liefde en trouw uitstralen, kleur en glans geven, hier en in de wereld.
De kaars symbool voor het licht van God
Het hart rode rozen: Gods liefde en de kracht van zijn Geest
De zonnebloem symbool voor het geloof en de hedera Gods trouw.
kleurige bloemen:  met kleur en glans het geloof  laten zien en uitdragen.

 
Ruth 1 Ruth 1

Naomi heeft in Moab haar man en twee zonen verloren. Nu er weer te eten was in Juda keert zij vanuit Moab weer terug naar huis.
Samen met haar schoondochter Ruth.

 

uitleg:

Lavastenen, jute en distels teken van het verdriet en lijden.
Naomi:(mara) verbitterd door het lijden (Alsem blad)
Ruth: zonnebloem en hedera  teken van geloof en vertrouwen  in de levende God waartoe zij bij wil horen.

Gerst: teken van het begin de de oogst .Er is weer brood in het Broodhuis.

 
Oudste groep van de kindernevendienst neemt afscheid Oudste groep van de kindernevendienst neemt afscheid

.
Uitleg:

Wit bloemstuk: symbool voor de kindernevendienst.
Bont gekleurd  bloemstuk:  symbool voor de gemeente.
6 vaasjes met witte gerbera’s: symbool voor de kinderen die afscheid nemen.

De zes kinderen gaan over de brug en maken de stap naar de kerk, waar zij in liefde en warmte ontvangen worden
 

 
Pinksteren 2013 Pinksteren 2013

Smeulend onder as, bijna uitgegaan,
Door het waaien van de Geest wakkert het weer aan.
Onuitblusbaar vuur, ongekende kracht,Wil voor ons een baken zijn, waakvlam in de nacht.

Pinksteren: kleur rood
Houtblokken bijna gedoofd , maar door het vuur van de Geest weer in vlam gezet.
Het boeket : vormt één gemeenschap van geloof, dat door het vuur van de Geest is samengesmeed.
Lichtjes: het licht van de Geest gaat als een vlam met een ieder van ons de wereld in.

 
Hemelvaart 2013 Hemelvaart 2013

Nadat de apostelen met Jezus hadden gesproken  werd hij omhoog geheven, een wolk nam hem mee en  hij verdween uit het gezicht.

Gras is het symbool voor de aarde
Blauwe wilde hyacinten symboliseren de apostelen
Fluitekruid symbool voor de wolk waarin Jezus werd omhooggeheven
.
 

 
Gebed voor de koning Gebed voor de koning

.
God wij willen U verhogen Koning tot in eeuwigheid,
Laat Uw Geest hem nu vervullen, tot getrouwe dienstbaarheid.
Geef hem wijsheid, kracht en inzicht, moed, dat niets hem ooit verwart, zegen hem en maak hem voluit tot een koning naar uw hart.

 

 

Oranje: kleur voor de koning van Oranje
Kroon: symbool voor de kroning van de koning
Oranje tulpen rond de kroon;symbool voor het gebed                                                    

Kaars: aan God vragen wij om een zegen voor de koning
Bijbel: Gods woord  van liefde, wijsheid, kracht, moed
Rood,wit en blauw:  symbool van de Nederlandse vlag

 

 
Pasen 2013 Pasen 2013

Thema: “Nieuw leven”     Johannes  20: 1- 18

Op de derde dag ontdekten Maria en de anderen dat het graf leeg is. Jezus is niet dood, hij leeft! God geeft nieuw leven, zijn weg gaat verder dan de dood.

Nieuw leven, gegeven
Door woorden die soms even
Je raken en verwarmen
Je troosten en omarmen
Ze zijn voor jou geschreven

 

Onder de schikking een witte lap.
Graf van wilgentenen in een ICHTUS vorm:( Jezus Christus Gods Zoon en verlosser).
In de tuin witte bloemen .
De steen ligt naast het geopende graf.
De windsels zijn opgerold bij het graf.
De ronde kaars in de opening van het graf. Nieuw leven !

 
Palm Pasen 2013 Palm Pasen 2013

Thema:” Wat gebeurt hier” 2 Sam 15: 13- 31   Matt 21: 1- 9
                                              

David vlucht uit Jeruzalem voor Absalom. Velen volgen David. “Hosanna voor de Zoon van David”. Wat beteken die woorden precies?

Zoals David vertrekt, trekt ook Jezus armoedig op een ezel Jeruzalem binnen. Ook Jezus weende over het lot van de stad. En niet veel later zou ook Jezus zeggen: “Laat Uw wil geschieden”David nam het recht niet in eigen hand, hij erkende Gods gezag.

Onder de schikking jute en houtsnippers: Boete
Twee stronken: verbinding tussen de generaties, Vader en Zoon, oud – jong, verleden – toekomst.
De palmtak verwijst naar de uittocht van David, maar ook naar de intocht van Jezus in Jeruzalem.
De rode roos verwijst naar Jezus.
De palmtakken staan symbool voor het Hosanna, voor de Zoon van David.

 

 
5e zondag veertigdagentijd 2013 5e zondag veertigdagentijd 2013

Thema: Absalon grijpt de macht  2 Sam 15: 1- 12

Absalon de zoon van David, staat bij de stadspoort. Hij wil graag koning worden in plaats van zijn vader. Hij vertelt de mensen als ik rechter wordt geef ik iedereen gelijk! Vers 10. Zodra het geluid van de ramshoorn klinkt, moet bekend gemaakt worden dat Absalon in Hebron is en  uitgeroepen tot koning.

Wat te kiezen, leven, dood, afgod geld , genadebrood?
Alles houden wat ik heb, of mij geven, gaandeweg?

Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, wat mij werft en wat mij leeft, in het vele, geld en goed, aarden schatten , overvloed.

Die mij vasthoudt, weegt en wikt, die mij voedt en mij verkwikt, is de Ene, goed is God, hemelschat, genadebod.

Wat te kiezen, leven, dood, afgod geld, genadebrood?
Alles houden wat ik heb, of hem volgen op zijn weg.

Onder de schikking jute en houtsnippers teken van boete . Twee stronken verbinding tussen generaties, vader-zoon, heden-toekomst.
Palmtak achter de twee stronken teken van Palmpasen waar we beginnen.
Ramshoorn: de bekendmaking van Koning Absalon in Hebron.  Chrysant (Koning Absalon) met daarachter een slinger van bloemen: symbool van de 200 genodigden uit Jeruzalem die de koning vergezelden naar Hebron
.

 
4e zondag veertigdagentijd 2013 4e zondag veertigdagentijd 2013

 

Thema: Zorgen    2 Samuël 14: 1- 24
 

Absalon is het zorgenkindje van David. Een wijze vrouw helpt David. David opent zijn hart en laat zijn zoon Absalon terugkomen. Nieuw leven is mogelijk als je durft te kiezen voor die andere weg.
Voor alle keren dat we onze deur gesloten hielden
Geen aandacht hadden,vragen wij: Geef ons een nieuwe kans God
Voor alle keren dat we iemand uitsluiten, buiten onze kring plaatsen, vragen wij: Doe ons opnieuw beginnen,God
Voor alle keren dat onze woorden onherbergzaam zijn, hard, minachtend en veroordelend, vragen wij: Geef ons een nieuwe kans God
Voor alle keren dat de vreemdeling in ons midden gewond wordt door muren van wantrouwen en vooroordelen, vragen  wij: Doe ons opnieuw beginnen, God
Gij  groter dan ons hart
Geef ons nieuwe ruimte vernieuw ons hart doe ons opengaan nar elkaar in Uw naam Amen
Onder de schikking een jute lap en houtsnippers en een roze lap het licht breekt door
Twee stronken: verbinding tussen de generaties, Vader en Zoon, oud en jong, verleden – toekomst
Palmtak: achter de twee stronken symbool van Palmpasen waar we beginnen.
Roze kaars: Vrouw uit Tekoa, zij hoopt het licht weer te brengen in beider leven.
Bloem in prikkeldraad: Absalon in ballingschap.
 

 
3e zondag veertigdagentijd 2013 3e zondag veertigdagentijd 2013

Thema: De dood van Davids zoon en de geboorte van Salomo”.  2 Samuël 12: 16 – 25

David die verdrietig op de grond zit te bidden. Hij is inmiddels koning geworden, maar in zijn verdriet heeft hij zijn koningsmantel weer uitgedaan. Hij hoopt dat zijn zoon beter wordt. David toont berouw en zo krijgt hij een nieuwe kans.
David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en ze kregen een zoon die hij Salomo noemde. De Heer had het kind lief en gaf het bij monde van de profeet Natan de naam Jedidja,” Lieveling van de Heer”.

Doe ons nieuw leven zien, God. Door dood en verval heen. Wek in ons nieuwe kracht door alle moedeloosheid en verdriet heen. Geef nieuwe vrucht aan wat gestorven is. Dat niet de dood zinloos is, maar toegang tot een nieuw leven in Christus Jezus onze Heer.

 

Onder de schikking Jute en houtsnippers: boete
Twee stronken: verbinding tussen generaties, vader en zoon, oud – en jong, verleden en toekomst.
Palmtak: symbool van Palmpasen waar we beginnen
Schaal met water met daarin een roos die door het water weer omhoog komt: en een ronde kaars symbool voor  nieuw begin. David toont berouw en krijgt zo de kans om opnieuw te beginnen. David weet: gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt, gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.
 

 
2e zondag veertigdagentijd 2013 2e zondag veertigdagentijd 2013

24 februari

Thema: “Slaan of verdergaan”
Lezing: 1 Samuël 24

David vlucht naar de bergen. Saul zoekt hem, maar vindt hem niet. David spaart het leven van Saul.
Toen barste Saul in tranen uit en zei: Jij staat meer in je recht dan ik, want jij hebt kwaad met goed vergolden.”
Uitleg schikking :
Onder de schikking een jute lap en houtsnippers: boete
Twee stronken: verbinding tussen de generaties, Vader en Zoon, oud – jong, verleden – toekomst.
Palmtak achter de twee stronken symbool van Palmzondag waar we beginnen.
Strook rode stof”mantel van Saul” met rode bloemen, mes: verwijst naar de mogelijkheid van David om Saul te doden. Maar dat is niet wat God wil.

Waar is David? Weet jij het misschien?
Waar is David? Heb jij hem gezien?
Ik zoek hem overal, in berg en dal,
Maar ik heb hem nog niet gezien.
Koning Saul! En uw soldaten!
Kijk hier ben ik, ziet u mij staan?
Waarom wilt u mij toch kwaad doen?
Ik heb U geen kwaad gedaan.
Koning, toen u lag te slapen, pakte ik Uw scherpe zwaard.
Deze stof komt van uw mantel, maar uzelf heb ik gespaard.
Koning, toe u lag te slapen, pakte ik uw kruik en speer.
God beschermt mij voor uw plannen, ik vertrouw op God de Heer.

 
1e zondag in de veertigdagentijd 1e zondag in de veertigdagentijd

Zondag 17 februari 2013 

.

Thema: “Muziek”. Lezing: 1 Samuël 16: 14- 23.

Koning Saul is somber, niemand kan hem opvrolijken. Maar dan komt David. Als hij muziek maakt, voelt Saul zich beter.

David speelt voor  Saul.

Ik wil voor u spelen               Ik wil voor u spelen
Het lied van de Heer              op harp en op lier
In lieflijke tonen                     met zuivere klanken
De vrede zal komen                mijn God hiervoor danken
Uw hart weer verblijden         dan zult u ontvangen
Mijn koning en heer.               De rust die u zoekt.

Onder de schikking jute en houtsnipper: boete
Twee stronken: verbinding tussen de generaties Vader en Zoon, oud- jong, verleden – toekomst.
Palmtak: achter de twee stronken: symbool van Palmzondag waar we beginnen.
David: Een bloem
Lier : verwijst naar David die muziek maakt voor Koning Saul.
 

 
Bevestiging ambtsdrager 13 januari 2013 Bevestiging ambtsdrager 13 januari 2013


Kom uit de hemel tot ons neer, vervul ons met uw Geest, o Heer, Gij die uw kinderen bevrijdt om U te dienen wereldwijd.
Bewaar hen, die hier voor U staan, dat zij hun weg met vreugde gaan; geef aan uw engelen bevel hun trouw te zijn  als metgezel.
Dat zij uw volk, de honger moe, op handen dragen naar U toe, om na verzoeking en woestijn met overvloed gevoed te zijn.
Kom Heiland, die ons hart geneest; kom Vader, Zoon en Heilige Geest en maak ons vrolijk in dit uur, o bron, o brood, o vreugdevuur.

Liturgische kleur rood: vreugdevuur

Kaars: het goddelijk licht
Driehoek : Drie ene God 
Kleuren: wit: geloof en het geroepen zijn,
                Groen: buxus: hoop
                 Rood: de roos de liefde en geheimhouding
Bijbel: het woord van God
Blauwe geurende hyacinten: gaan in vreugde en met Gods trouw.

 
Driekoningen Matt 2: 10- 12 Driekoningen Matt 2: 10- 12

 

Met blijdschap omdat ze de ster hadden ontdekt vonden ze het Kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer en aanbaden hem. Ze haalden geschenken te voorschijn, Goud wierook en mirre.

De ster met de 3 kaarsen ( de koningen)
De kribbe met het Kind en het goud  symbool: koningschap van Jezus
Witte tulpen: teken van aanbidding
Wierook en mirre vreugde en zegen
Een zwachtel en doorntak teken van lijden dat komt.

 

 
1e kerstdag 2012 1e kerstdag 2012

Er is licht:           Jesaja 52: 7- 10  en Johannes 1: 1- 14

De profetie uit Jesaja benadrukt de vreugde om de komst van de Heer.
Dat licht hebben we nodig om de donkere achtergrond van Johannes te kunnen aanhoren. De koning die verschijnt, blijkt uit het vervolg van Jesaja 52, ook de lijdende knecht des Heren te zijn. Maar dan geldt ook het omgekeerde, dat de lijdende knecht, de verachte en versmade mens, de koning van God is. Dat is de reden tot vreugde.            


                     Lied 140: 1 uit Tussentijd
Uitleg:
De lantaarn “het Licht”in het midden van de schikking :er is licht in het donker. Daaromheen een feestelijke witte schikking: kleur van vreugde. Zilveren ballen: wij hebben op de 2e advent uitgezien naar een wereld waarin zilver zuiver is, waarin het spreken oprecht is.

 
Vierde advent 2012 Vierde advent 2012

In verwachting.        Micha 5: 1-4a  en Lucas 1: 39-45

Micha de profeet wijst ons de weg naar Bethlehem in Efrata, van daar uit zal iemand voorkomen die voor Jahwe over heel Israël zal regeren. En in Lucas 1: vers 39 lezen we dat Maria door het bergland op weg is naar haar tante Elisabet voor een ontmoeting: beiden zijn in verwachting.    Gezang 66 vers 1 en 2

Uitleg onder de schikking een paars kleed.
Een vrolijke weg van berkentakken en witte bloemen.
Maria die in verwachting is gaat op weg naar Elisabet om haar te vertellen wat haar is overkomen. Stenen langs de weg symboliseren het berg landschap. Granaatappel: symbool voor vruchtbaarheid.
Lantaarn met kaars: er komt licht in het donker.

 
3e advent 2012 zondag Gaudete (Verheugt u) 3e advent 2012 zondag Gaudete (Verheugt u)

Het feest komt eraan.  Sefanja 3: 14- 20

De profeet Sefanja jubelt het aan het slot van zijn profetie uit: “Jubel, gij dochter van Sion”. En daarmee loopt hij ver vooruit op de komst van de Messias. “De Heer, de koning van Israël, is in je midden”. (vs. 15) Ook, dat is een aspect van advent, van de verwachting waarin wij leven: dat we vooruitlopen op wat komt.  Gezang 98: 1.

 

Roze de kleur op de derde zondag van advent (licht dat doorbreekt) Roze boeket dat jubelt.
Lantaarn met kaars: er komt licht in het donker.

 
2e advent 2012 Maak de weg vrij. Maleachi 3: 1-4 2e advent 2012 Maak de weg vrij. Maleachi 3: 1-4

Maleachi spreekt over een bode, die de voorbode is van de dag die zal komen. Of beter gezegd van de Heer van de hemelse machten, die zal komen om recht te spreken.
We verlangen met heel ons hart naar licht in onze duisternis.  Gez. 126 vers 2


Zilveren schaal: we zien uit- en kunnen ook niet anders – naar een wereld waarin zilver zuiver is, waarin spreken oprecht is.
2 takken een weg die breed uit loopt (maak de weg vrij)
In het midden van de weg een bloemstuk  (de  bode).
Brandende lantaarn: er komt licht in het donker.

 
Zondag 2 december 2012 1e advent kleur : paars Zondag 2 december 2012 1e advent kleur : paars

De Koning komt.              Zacharia 14: 4- 9

De profeet Zacharia spreekt over de jongste dag, wanneer de Heer koning zal zijn over de hele aarde. Gezang 126:1

De kroon staat symbool voor: verwachting dat de Heer koning zal zijn  over de hele aarde.
Bloemen in knop beeld van verwachting.
Groene takken verwijzen naar eeuwig leven.
Lantaarn met kaars: er komt licht in de duisternis.

 
Einde kerkelijk jaar 2012 Einde kerkelijk jaar 2012

Witte roos: symbool van zuivere liefde voor de overleden
Doopvont hier mochten zij het teken van het verbond met God ontvangen

 

 

Dorre bladeren: teken van het afgestorven zijn, daartussen de kruisjes met de namen van de overledenen

Het witte kleed , de glazen vaas met  hedera en de witte rozen  geeft aan: dat wij mogen geloven en vertrouwen dat God met hen verder gaat.

Aan het doopvont hangen de sterretjesvan hen die gedoopt zijn.

 
Hemelvaart van Elia 2 Koningen 2: 1-18 Hemelvaart van Elia 2 Koningen 2: 1-18

Groene plant :symbool voor de 50 profeten

Opgerold blad: symbool voor de mantel van Elia die daarmee op het water slaat  en het water wijkt.(blauwe stof)
Schaal met rode bloemen en een gerbera symbool voor de hemelvaart van Elia.
  Elisa:Twee gerbera’s  symbool voor (de ogen) het zien dat Elia was weggenomen door de Heer. (licht)
Groene bladeren: de mantel van Elia, waarmee Elisa op het water slaat en ook nu wijkt het water.
De profeten zeiden : De geest van Elia is op Elisa  neergeslagen. 
 

 
Dankdag voor gewas en arbeid Dankdag voor gewas en arbeid


Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus verlangt.
                               
                                               1 Tessalonicenzen 5 : 18

 
Startzondag 16 september 2012 Startzondag 16 september 2012

 

 

 

 

Thema: geloof, hoop en liefde.

Als bron van mijn leven

Waar twee of drie in uw naam
Geloof delen,
Hoop koesteren’
Liefde schenken
Elkaar de hand toe steken,
Elkaars zwakte dragen
Elkaar levenskracht geven,
Daar bent U in hun midden
Als bron van leven.

Het kruis met zonnebloemen: symbool van de levende Heer (het Christelijk geloof)
Het groene anker: teken van hoop en standvastigheid
Het witte hart met rozen  en gipskruid: zuivere liefde , vreugde ,omdat wij deze nieuwe start feestelijk en vol vertrouwen (hedera) willen beginnen.

Rode gladiolen , rozenbottels en pluimen teken dat het startschot is gegeven. 
Rode gladiolen : vuur van de Geest
Pluimen: rook teken dat het begint
Rozenbottels: zaden van liefde

 
Pinksteren 40 jaar Opstandingskerk Pinksteren 40 jaar Opstandingskerk

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde “

Het kruis is het symbool van de opgestane Heer

Het groene anker is het beeld van hoop en standvastigheid

Het hart met rode rozen   symbool voor de liefde  die alle verstand te boven gaat en de Heilige Geest die ons daartoe inspireert.
 

 
Pinksteren 40 jaar Opstandingskerk Pinksteren 40 jaar Opstandingskerk

Gezang 477  Geest van hierboven

In het doopvont :

De bloemen in het doopvont zijn  het symbool voor de gemeente  in het Licht van de Paaskaars, teken van de opgestane Heer
De vogel staat symbool voor de Geest van Pinksteren.
 

 
Pasen 2012 Pasen 2012

Thema:”Anders”
Ezechiël 37: 1- 14
Johannes 20: 1- 18

De Heer vroeg mij: “Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?”Ik antwoordde: “Heer. Mijn God, dat weet U alleen”. Dit zegt God, de Heer: “Beenderen, ik ga jullie “nieuwe adem geven zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben.

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt gij ondergaan
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de schikking een lap van jute
Ezechiël de profeet: stronk met aan de voet wat stenen:hardheid.
Gods woord: boekrol open.
De opgestane Heer: witte doek : teken van de opstanding Een schikking van witte rozen, bloesem, ceder en klimop(trouw) in een lemen pot.
 

 
6e zondag 40 dagentijd Palmpasen 2012 6e zondag 40 dagentijd Palmpasen 2012

Thema: “Voor de verandering”
Ezechiël 33: 21- 33
Marcus 11: 1-11

Ze komen in grote groepen naar je toe en nemen tegenover je plaats, ze luisteren naar je woorden maar handelen er niet naar. Ze hebben hun mond vol van liefde, maar ze denken alleen aan hun eigen voordeel...Ze horen wel wat je zegt, maar ze handelen er niet naar. Maar als het onheil komt – en het komt! -  zullen ze beseffen dat er in hun midden een profeet was.”

Onder de schikking een jute lap: teken van boete
Ezechiël de profeet: Stronk met aan de voet wat stenen hardheid)
Gods woord: open boekrol
Rond Ezechiël: de kleur rood (palm zondag). Rode rozen jij bent voor hen niet meer dan een zanger van liefdesliedjes(vers 32).
Een kring van rode rozen(liefde) in bladeren gerold tussen het puin: ze hebben de mond vol liefde. Ze komen in grote groepen, ze luisteren wel maar blijven gesloten, ze doen niet wat er gezegd wordt.

 
5e zondag 40 dagentijd 2012 5e zondag 40 dagentijd 2012

Thema: “Een weg te gaan”
Ezechiël: 33: 1- 20
Johannes 12: 20- 43

Profeten spreken oordelen uit. Ezechiël ook: het zal niet goed aflopen met Jeruzalem. “Onheilsprofeten”noemen we hen. Toch gaat het nooit om het onheil of om de slechte afloop. De aankondiging van het oordeel is bedoeld als een oproep tot bekering. God zegt:”Ik wil dat het volk een andere weg inslaat en blijft leven. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk Israël?”
De liefde van God vernieuwt het leven telkens weer. Gaan wij in op zijn aanbod?

Onder de schikking jute: teken van boete
Ezechiël de profeet: Stronk met aan de voet wat stenen:teken van hardheid.
Gods woord: Boekrol gesloten
Om het volk te waarschuwen: Ramshoorn.
Twee wegen: Een met donkere bloemen ( heilloze weg)
Andere weg met lichte bloemen (goede weg)

 
4e zondag veertigdagentijd 2012 4e zondag veertigdagentijd 2012

Thema: “Kijk wat je hebt”
Ezechiël 17: 22-24
Johannes 6: 1-15

Het topje van een hoge cederboom wordt het begin van een nieuwe boom. God zelf zal het tere twijgje wegplukken en planten, er zal een nieuwe boom groeien, het zal takken dragen en vruchten voort brengen. In de takken van de boom zullen vogels wonen. Alle soorten vogels zijn er”.
Midden in het verdriet en de chaos van deze wereld zien mensen uit naar Gods nieuw begin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jute: teken van boete
Ezechiël de profeet: Stronk met aan de voet wat stenen.(symbool van hardheid)
Gods woord: open boekrol
Gods nieuw begin: Een berg van mos, met een twijgje van de Ceder, puin (chaos)Vruchten van de ceder en een vogelnestje.
Roze is de kleur van het licht dat doorbreekt.

 
3e zondag 40 dagentijd 2012 3e zondag 40 dagentijd 2012

Thema: “Het gaat om jou!”
Ezechiël: 14: 12-23 en Johannes 2: 13- 22

God spreekt een oordeel uit over Jeruzalem. De laatste mensen die daar wonen zullen te maken krijgen met honger, oorlog, wilde dieren en pest .Wie zal het overleven? Stel er wonen nog drie rechtvaardigen zoals Noach, Daniël en Job. Zal dat helpen? “Nee”, zegt God.
ik zou die drie redden, maar de rest oordelen”. En toch, toch zullen er mensen ontkomen en in de ballingschap terechtkomen. “Dan zullen jullie de misdaden zien die ze hebben begaan en jullie begrijpen waarom ik de stad heb bestraft”. Gods oordeel loopt niet uit op vernietiging. Hij begint telkens opnieuw. Geduldig en genadig.

Uitleg:
Jute onder de schikking: teken van boete
Ezechiël de profeet: Stronk met aan de voet stenen symbool van hardheid.
Open boekrol: Gods woord
Puin en bloemen: mensen tussen de puinhoop van Jeruzalem. God spreekt een oordeel uit en bestraft de stad Jeruzalem.

 
Biddag voor gewas en arbeid. Biddag voor gewas en arbeid.

Witte tulpen als teken van gebed om de zegen  voor het
werk van onze handen op deze aarde.
Groene bol: de wereld

 

 
2e zondag 40 dagentijd 2012 Thema:” Een groter verhaal” 2e zondag 40 dagentijd 2012 Thema:” Een groter verhaal”

Ezechiël 2: 22- 27
Marcus 9: 2- 10

Ezechiël krijgt als profeet wonderlijke opdrachten. Vaak moet hij letterlijk laten zien wat Gods bedoelingen zijn. Zo moet hij zich opsluiten in zijn huis. Een tijd lang maakt God hem stom, hij kan niet meer spreken.”Je mag hen niet meer waarschuwen, want ze zijn hoe dan ook opstandig”.
Later krijgt Ezechiël juist weer de opdracht om wél te spreken en Gods waarschuwingen te laten horen.
En wie dan luistert, die luistert, en wie niet luistert die luistert maar niet: het is immers een opstandig volk.

Uitleg:
Onder de schikking een jute lap: boete
Ezechiël de profeet: Stronk met aan de voet stenen, teken van hardheid.
Gods woord: open boekrol.
Israëlieten in ballingschap: Blok met takken dichtgebonden met touw met daartussen anthuriums
(oren die wel- of niet luisteren).

 
1e zondag veertigdagentijd. Thema: “Ben je er klaar voor”. 1e zondag veertigdagentijd. Thema: “Ben je er klaar voor”.

Ezechiël 3: 4 -15 , Marcus 1: 12 -15

We lezen  hoe Ezechiël geroepen wordt tot profeet.
Mensenkind , ga naar de Israëlieten, ballingen en breng hun mijn woorden over”. Meteen krijgt Ezechiël te horen
Dat ze vermoedelijk niet zullen luisteren, omdat ze niet naar mij luisteren”. En toch moet Ezechiël spreken.

O Heer, verberg U niet voor mij,wanneer ik mij verberg voor U. Gij weet het , ik ben bang voor U, ontwijk U en verlang naar U. O ga niet aan mijn hart voorbij.
En wees niet toornig over mij, wanneer ik U geen liefde bied. Ik noem U, maar ik ken U niet, ik buig mij, maar ik ben het niet en mijn gebed is tegen mij.

Uitleg:
Ezechiël de profeet:  Boomstronk met stenen : Ezechiël 3:8
Gods woord: Boekrol.
Israëlieten in ballingschap: Takken dicht gebonden en daartussen distels .
Deze schikking ligt op jute: teken van boete.

 

 
Bevestiging ambtsdragers Bevestiging ambtsdragers

Het Woord  horen en verstaan, vanuit de diepte bewogen, vertalen in eigen woorden en inzet: barmhartig, bevrijdend, verzoenend,rechtvaardig, trouw. Grote woorden worden begrepen in kleine daden van liefde.

 

 

 

Bijbel: het Woord van God
Kaars: het goddelijk licht
Campanula: geroepen zijn
Visnet: gehoor geven
Rode gerbera’s: ambtsdragers
5 rode rozen: in vertrouwen, geheim
Hedera: Gods trouw, maar ook om trouw aan God te zijn

 
Oudjaar 2011 Oudjaar 2011

Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen !
Ach, wij vinden waar wij staren,
niets bestendigs hier beneên !
Op de weg die wij betreden,
staat geen voetstap die beklijft;
Al het heden wordt verleden,
schoon 't ons toegerekend blijft.

Dat de tijd hier 't al verover,
aan geen tijdperk hangt mijn lot;
Gij, Gij blijft mij altijd over,
Gij blijft eindeloos mijn God.
Welk een onheil mij ook nader,
'k vind in U mijn vrede weer;
Gij blijft, die Gij waart, mijn Vader,
wat verander, wat verkeer !

Uitleg schikking :
• ronde  krans  symbool voor de tijd
• Lava stenen en  dode takken  op bruine stof: de tijd die achter ons ligt, het verleden.
• Witte kaars: het Licht van God
• Witte stenen: fundament
• Drie witte rozen met buxus en hedera: Gods liefde en trouw voor elke dag
 

 
Kerst 2011 Kerst 2011

Kerst  Liturgische kleur: Wit

Koning in een kribbe

Lucas 2: 1 – 20

Vers 12
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt’.

Later in Bethlehem


Vonden de herders Hem
’t Kind van Maria Gods eigen Zoon
Net als die herders toen
Willen wij het zelfde doen
Buigen voor Jezus met eerbetoon
Zoon van  God (Zoon van Maria)Maak ons rein
Laat ons als Maria zijn.

Schikking: Koning in een kribbe

 
4e advent 2011 4e advent 2011

Nazareth. Aankondiging van de geboorte van Jezus.

Lucas 1: 26 – 38

De engel Gabriël komt bij Maria op bezoek. Hij vertelt dat ze een bijzonder kind zal krijgen, de Zoon van God.

Meisje uit Nazareth
Door God apart gezet
Hij zond een engel vanaf zijn  troon
Die haar de boodschap bracht
Ik heb aan jou gedacht
Jij zult de moeder zijn van mijn Zoon
Hij zei:
Wees gegroet (ave Maria)
Wees vervuld van mijn Geest
Toen zei Maria stil
Ik wil als God het wil
Dat het gebeuren zal naar Zijn woord

Uitleg:

Stenen muur: symbool voor de stad Nazareth
Lelie: symbool voor Maria die de boodschap van de engel Gabriël ontvangt
De bijbel: het Woord van God.
In de adventskrans is de vierde kaars aangestoken

 
3e advent 2011 kleur: roze 3e advent 2011 kleur: roze

Rechters 13

De engel van God. Aankondiging geboorte Simson.

Manoach en zijn vrouw krijgen een bijzonder bericht. Ze zullen een zoon krijgen. Hij zal groot zijn in de ogen van God, hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël.
Simson
Die de vossen heeft  gebonden
En de leeuw heeft aangevat,
Doet ten einde zelf de ronde’’
Draaiend in het grote rad;
Simson vorst onder de mensen zonnekind,
Die gekust werd en verraden, stekeblind.

Wat van Simson staat geschreven
In de heilige Schriftuur,
Van de zon, het licht der wereld,
Die de mensen doopt met vuur:
Zegevierend gaat hij onder in de nacht
Die z’n leven als een offer heeft volbracht.

kleur roze: het Licht dat doorbreekt, derde kaars is aan
Engel bedekt met tule, omdat zij niet wisten wie hij was.
Stenen en vlammend vuur: altaar om het geitenbokje te bereiden
 

 
2e advent 2011 2e advent 2011

2e  advent 2011                             liturgische kleur: paars


Bomen Koning
Staande op de berg vertelde Jotam het verhaal over bomen, die aan de wandel gingen en
een vergadering belegden om uit hun midden een koning te kiezen. De ene boom na de
andere bedankte voor de eer. De olijfboom wilde niet. Ook de vijgenboom weigerde. De
wijnstok bleek ook geen zin te hebben in het koningschap. Op het laatst werd de
doornstruik gevraagd. De doornstruik is een plant, die laag bij de grond groeit, niets nuttigs
voortbrengt, alleen maar steken en verwonden kan en verder snel ontbrandt en dan ook
gemakkelijk andere planten en bomen in brand steekt.
Die waardeloze doornstruik wilde wel. Hij voelde zich geweldig gestreeld door dit verzoek.
Het kwam helemaal overeen met zijn ambities. De doornstruik had namelijk een hele dunk
van zichzelf. Hij bood de andere bomen aan, dat zij in zijn 'schaduw' mochten toeven. Stel
je voor: de schaduw van een doornstruik. Wie daar een plekje zoekt, kan zich alleen maar
verwonden. Ja, de doornstruik wilde wel koning worden, maar dan moest er wel naar hem
geluisterd worden. Zo niet, dan zou uit 'zijn takken een vuur komen dat de ceders van de
Libanon zal verteren'

Wij mensen blijven dromen dromen              Wie in die dromen durft geloven
en vergezichten zien,                                      voelt zelf verandering,
een nieuwe aarde die gaat komen                   vertwijfeling en wanhoop doven
te vinden al misschien.                                    in blijde aarzeling

Wij dromen van de mensenrechten                 En licht en sterk, vol zachte krachten
die ieder mens dan heeft,                                 die onverzet'lijk zijn,
niet langer tegen onrecht vechten,                   bevechten wij de kwade machten
daar't recht van liefde leeft.                             die niet te tellen zijn.

Verdwenen zijn de dictaturen,                         Waar mensen putten uit de bronnen
gevangenschap en pijn,                                    van droom als werk'lijkheid,
verbanning en verdriet verduren,                     daar is Gods toekomst al begonnen
God zelf zal bij ons zijn                                   in onze levenstijd.
                                                                                                            
Marijke de Bruijne

 

Schikking: Bomenkoning

De kroon met de doorntakken in de kroon.
Onder de kroon de tak van de olijf met de olie
Een tak van de vijgenboom met vijgen en een druivenrank met druiven.

 
1e advent 2011 Rechters 5 1e advent 2011 Rechters 5

1e advent 2011             Rechters 5

Debora.

Onder de boom zit een wijze vrouw: Debora. Zij is rechter en profetes. Zij zingt een lied van bevrijding. Als je op zoek bent naar een koning, moet je te rade gaan bij rechter en profeten.


Israel, dank God de Heer,                          Toen ze Barak met zijn mannen zagen
want dit was geen leven meer,                  werd de vijand door paniek verslagen
leven vol geweld en tegenstand                en vluchtte iedere ooit stoere man.
in het ons beloofde land.                            En dankzij Jael, die dappere vrouw,
Niemand kon het land regeren,                weet de aanvoerder Sisera pas nou
totdat Debora op ging staan,                      wat geweld betekenen kan.
om met man en macht op weg te gaan   Het leven van strijd is gedaan,
en de vijand een les te leren.                     wij kunnen de zon zonder angst op
Debora is de moeder van Israel,               zien gaan.
zij gaf de mannen Gods bevel,                   Hij die het geweld zocht leeft niet meer.
zij gaf de mannen ook Gods kracht           Israel, dank God de Heer.
om te vechten tegen een sterkere macht.


Uitleg schikking:

Onder de palmboom (buxus)  die omgeven is met muziekpapier zingt Debora (hortensia)  haar lied van bevrijding.
Onder de boom gebroken glas en doornen teken van onrecht.
De schikking is verbonden (hedera) met de eerste adventskaars.

 
Einde kerkelijk jaar

Einde kerkelijk jaar

Witte roos symbool van zuivere liefde voor de overledene.

Doopvont: hier mochten zij het teken van de doop  het verbond met God ontvangen.

Bladeren  op bruine stof: teken van het afgestorven zijn, evenals de kruisjes van de overleden gemeenteleden.

De witte stof om de vaas: gaan naar het Licht. De witte rozen met hedera geeft aan: het vertrouwen dat God met hen verder gaat.


De  sterretjes aan het doopvont: symbool voor de kinderen die het afgelopen jaar zijn gedoopt. Zij mogen het leven in en het Licht gaat met hen mee.
 

 
Dankdag voor gewas en arbeid Dankdag voor gewas en arbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot,
alle vrucht der velden moeten we U vergelden,
dank voor ‘t dagelijks brood.
 

 
Startzondag Startzondag

Zondag  11 september 2011                               

Vol van liefde
Vol van liefde zond God zijn zoon naar de aarde.
Zo lief had hij de wereld.
Liefde kost veel en God betaalde de uiterste prijs, zijn zoon stierf.
God koos opnieuw de weg, door hem te laten opstaan uit de dood.
Geloof, hoop en liefde.
Het hart  van die liefde is in Jezus naar de mensen toegekomen. 

Het kruis en het  hart met rode rozen en blad van de wijnrank: Gods liefde voor jou en mij.
Het groene blad met daarop een tak van rode meidoorn : de gewonde mens die hulp nodig heeft.
Buigende tak eucalyptus: de barmhartige Samaritaan die naar hem omziet en hulp biedt.

 
Pinksteren Handelingen 2: 2-11 Pinksteren Handelingen 2: 2-11

De Geest des Heren heeft
Een nieuw begin gemaakt,
In al wat groeit en leeft
Zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
Wie koud zijn en versteend
Herbouwt wat is vernield
Maakt één wat is verdeeld.

7 rode rozen: symbool voor de zeven gaven van de Geest
Rood: de kleur van de heilige Geest vol van vuur , inspireert mensen.
Grassen: symbool voor de wind die door de wereld waait.
Neerdalende lijnen hedera: symbool voor de uitstorting van de heilige Geest.
12 verschillende bloemen:  symbool voor de apostelen die zich ieder in hun eigen taal over de wereld verspreiden om het evangelie te brengen. 

Graan : symbool voor het brood van het leven                            

 

 
Hemelvaart. Handelingen 1: 1- 11 Hemelvaart. Handelingen 1: 1- 11

Al  heeft Hij ons verlaten,

Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
Is altijd om ons heen
Als zonlicht om de bloemen
Een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
Zijn  wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
Houd in herinnering,
Dat Hij terug zal komen,
Zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
Dat wij zijn majesteit
Van oog tot oog aanschouwen
In alle eeuwigheid.

 

Gipskruid: symbool voor de wolk waarmee Jezus naar de hemel gaat.
Flesjes met blauwe bloemen en hedera: 11  apostelen kijkend naar de hemel
 

 
Afscheid Johan Wondergem als jeugdwerker. Afscheid Johan Wondergem als jeugdwerker.

1 Johannes 4: 7- 12.

O grote God die liefde zijt,
O Vader van ons leven,
vervul ons hart,
dat wij altijd ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

 

 

In de kleuren van JOP (jongeren organisatie de Protestantse Kerk Nederland)
Rood, Oranje, geel en wit: Gods glorie en luister.
Witte Rozen : Gods liefde voor ons
Rode rozen: Gods opdracht om elkaar lief te hebben.
 

 
Pasen 2011 Pasen 2011

Thema:” In de tuin”
De ontmoeting met Maria in de tuin.
Johannes 20: 1- 18

“Waarom huil je?” vroeg Jezus. “Wie zoek je?”Maria dacht dat het de tuinman was en zei: “Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.” Jezus zei: “Maria!” Ze draaide zich om en zei: “ Rabboeni!”(dat betekent Meester).

Uitleg schikking.
Het lege graf met de steen.
De kaars: het Licht van Pasen.
Een tuin vol bloeiende bloemen en bloesem met aan
De linkerkant een witte roos symbool voor Jezus en Maria gebroken witte roos met blauwe bloemen

 

 

 

In het vroege licht van         
De eerste dag
Staan,
Onbevangen,
In de tuin
De Levende vinden:
Als bloesem aan een dode tak
Als bol uit de zwarte aarde
Als stille schoonheid,
Wit als sneeuw.
De Levende
Die grenzen doorbreekt
Van dood en leven
Gloort in het groen
En straalt...
Open staan
Daarvoor.

Geef ons ogen
Om te zien
Wat leven
In uw Licht betekent.
 

 
Palmpasen Palmpasen

Lezing: Matteüs 21: 1-11

Thema: Ontmoeting in de stad.
Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard, maar komt als een zachtmoedige koning op een ezel de stad binnen. Zijn weg zal voeren naar het kruis, zijn dood, maar ook naar zijn opstaan uit de dood en leven in het Eeuwig licht. De ezel staat als lastdier voor eenvoud, niet voor macht en status. Zoals Jezus in de woestijn zich niet liet verleiden tot machtsvertoon, zo blijft hij ook nu, zittend op dit eenvoudige dier, bij de Bron van Licht. Dit verhaal herinnert ons eraan om ook bij de Bron van leven te blijven. Om vanuit dit Licht je talenten te ontwikkelen. Om dienstbaar te zijn aan de Levende, de
Scheppende. Om met open ogen iets te mogen zien van het Licht van de Ander in de mensen en alles wat op je pad komt, of met jou optrekt. Dat kan je verder dragen.

4 hoekstenen: gerechtigheid
2 bogen die elkaar kruisen:ontmoeting
Palmtakken en rode loper symbool op de weg van liefde voor Jezus.
Kaars: het Licht van God.
Kleur : rood.

Zachtmoedig,
Weet hebben
Van lijden,
Van angst,
Geen uitweg zien,
De weg gaan van
Een lastdier
En je welkom voelen,
Als dienstknecht
In het Licht van de Barmhartige.
Je gedragen voelen.

Geef ons ogen
Om te zien
Wat leven
In uw Licht betekent.
 

 
5e zondag 40 dagentijd 5e zondag 40 dagentijd

Thema: ontmoeting bij het graf Joh 11: 1- 44
Een van de ingrijpendste gebeurtenissen in het leven van
Jezus: zijn grote vriend Lazarus sterft.
Daarna riep hij:”Lazarus kom naar buiten!”De dode kwam te voorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus, zei tegen de omstander: Maak de doeken los en laat hem gaan.
Liturgische kleur: paars (teken van ingetogenheid.)
jute: boete
4 hoekstenen: uiteinden der aarde (gerechtigheid)
2 bogen: die elkaar kruisen( teken van ontmoeting)
Schikking: tussen stenen en klimop rechtopstaande witte bloemen (opnieuw leven) Lazarus.

Uw Licht breekt door
Als we opstaan
Uit alles wat ons doodt,
en als we naar buiten komen,
Om ons te laten bevrijden
Van alles
Wat ons beklemt,
Wat ons vasthoudt,
Waarvoor de ogen sluiten.
Dan kunnen we
U tegemoet gaan,
Wandelen
Als vrije mensen
In het Licht
Van de Eeuwige.

Geef ons ogen
Om te zien
Wat leven
In uw Licht betekent.
 

 
4e zondag 40 dagentijd 2011 4e zondag 40 dagentijd 2011

Thema: Ontmoeting in het voorbijgaan Joh 9:1-13
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. De gangbare conclusie is: hij of zijn ouders zullen wel gezondigd hebben. Jezus doorbreekt dat. Hij geneest de mandie vanaf dat moment niet alleen kan kijken maar ook echt “ziet”: hij herkent wie Jezus is.
4 hoekstenen: 4 uiteinden van de aarde: gerechtigheid
Liturgische kleur: roze het licht van Pasen breekt door.
Twee bogen die elkaar kruisen: ontmoeting
Drie roze hyacinten, waarvan één bedekt (de blinde)
Één in knop en één in bloei: Zien, niet zien, kijken en toch blind zijn.
De kaars : symbool voor het licht van God

In het voorbijgaan            
Opent u onze ogen.
Blind soms door
Kortzichtigheid,
Verduisterd door
Het verleden.;
U spuugt op het slijk
En maakt met wat grond
En speeksel modder,
Strijkt dat op ogen
En vraagt een mens
Om zich te wassen.
Herboren ziet hij
De aarde onder zijn voeten
Het water en het Licht,
Het leven om hem heen,
En weet zich
Met nieuwe ogen
Gezonden
Een weg te zoeken

Geef ons ogen
Om te zien
Wat leven
In uw Licht betekent.
 

 
3e zondag 40 dagentijd 2011 3e zondag 40 dagentijd 2011
Thema: Ontmoeting bij de bron.
Liturgische kleur: paars: ingetogenheid jute: nederigheid
4 hoekstenen: symbool 4 uiteinden van de aarde: gerechtigheid
2 bogen die elkaar kruisen: ontmoeting
Schaal met water: teken van het levende water. Wilg en gras: teken van het nieuwe leven
de kaars: het licht van God

Op zoek gaan                        
naar een bron,
naar water,
putten uit de diepte
stil staan
bij hen die ons voorgingen
in de zoektocht
naar bronnen van leven,
Jacob, Jezus, een Samaritaanse,
op zoek naar water
dat leven schenkt,
je verfrist en schoon wast.

Herboren staan
in dat Licht
een bron van leven
worden voor anderen.
Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent

 
2e zondag veertigdagentijd 20 maart 2011 2e zondag veertigdagentijd 20 maart 2011

Thema: Ontmoeting op de berg. Matteüs 17: 1-9 (13)
Jezus zoekt met Petrus en de broers Jakobus en Johannes naar een hoge berg waar zij alleen kunnen zijn.
Daar verandert de gedaante van Jezus: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht

Woestijn met bogen die elkaar kruisen: ontmoeting
Berg met drie witte bloemen symbool voor Jezus ,Mozes en Elia.
Kaars : het Licht van God
Vier hoekstenen: symbool voor rechtvaardigheid
Liturgische kleur: paars: ingetogenheid
jute: nederigheid
 

 

 

Stilte zoeken,   
Zoals Jezus
Op een berg
Om alleen te zijn,
En dan in een witte krokus
Licht zien,
De zon voelen stralen
Op je huid.
Licht dat je wilt omvatten
En in je wil wonen,
Je hart laat branden.
Afdalen om op weg te gaan
En in de wereld
In dat licht
Je weg te vinden.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw licht betekent.
 

 
1e zondag Veertigdagentijd 2011 1e zondag Veertigdagentijd 2011

Thema: ontmoeting in de woestijn
Matteüs 4: 1-11
Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden.
Liturgische kleur: paars: ingetogenheid
jute: nederigheid
4 hoekstenen: symbool 4 uiteinden van de aarde: gerechtigheid
2 bogen die elkaar kruisen: ontmoeting
Witte bloem, zand en stenen en distels: de ontmoeting met de duivel
de kaars: het licht van God
Van klein naar groot: toeleven naar Pasen

 

Zoals Jezus in de woestijn
wijst op het licht van God,
en zijn kracht zoekt,
Niet in macht en bezit,
Maar in alles wat oplicht
in een ontmoeting met de ander,
Zo gaan wij op weg
deze veertig dagen
In het Licht van de Levende.

Geef ons ogen
om te zien
wat leven
in uw Licht betekent.

 

 
Biddag voor gewas en arbeid 2011 Biddag voor gewas en arbeid 2011

Het werk van onze handen zegen dat.

Tulpen : symbool voor het gebed
Hedera: in het vertrouwen
De handen: geopende handen om de zegen te ontvangen.
 

 
Bevestiging ambtsdragers 9 januari 2011 Bevestiging ambtsdragers 9 januari 2011

God heeft het eerste woord
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen.
Hij spreekt nog altijd voort.

God staat aan het begin
En Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Boog: Gods trouw.
Witte rozen: God staat aan het begin en aan het einde.
Amarylles: overgang van oude naar het nieuwe jaar.
Bijbel en Gipskruid:Gods woord,dat Licht brengt.

In de boog 7 rode rozen (sub rosa) wat betekent in geheimhouding vertrouwen.

Het getal zeven : zeven gaven van de Geest: wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap en ontzag voor God

 
Oud-Nieuw 2010-2011 Oud-Nieuw 2010-2011

God heeft het eerste woord
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen.
Hij spreekt nog altijd voort.

God staat aan het begin
En Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
 

lees meer »
 
1e kerstdag 25 december 2010 1e kerstdag 25 december 2010

Kijk naar Betlehem Micha 5: 1-4a

Betlehem is maar een klein stadje, bijna niemand heeft er oog voor. Maar Micha wel! Hij vertelt dat uit Betlehem iemand zal komen die voor het volk Israël zal zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.

lees meer »
 
4e advent 2010 Tel de sterren in de nacht Micha 7: 1-7, 18-20 4e advent 2010 Tel de sterren in de nacht Micha 7: 1-7, 18-20

Op de vierde zondag horen we dat Micha in de wereld om hem heen een hoop ellende ziet. Maar hij blijft ook vertrouwen, op de God die ooit aan Abraham zijn goedheid heeft beloofd.

lees meer »
 
3e advent 2010 De weg van God Micha 6: 1-8 3e advent 2010 De weg van God Micha 6: 1-8

 

Micha ziet voor zich hoe mensen kunnen leven: recht doen en trouw zijn, en nederig de weg van God gaan.
JHWH hebt u gezegd wat goed is mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders dan dat u recht doet, trouw bent, en dat u in deemoed wandelt met uw God. Micha 6, 8
 

lees meer »
 
2e advent Staakt uw wild geraas Micha 4: 1-8 2e advent Staakt uw wild geraas Micha 4: 1-8

Op de tweede zondag van advent lezen we over een visioen: Er zal een dag komen waarop er geen oorlog en strijd meer is. Iedereen zal zitten onder zijn vijgenboom, door niemand meer opgeschrikt. In de schaduw van de boom kun je tot rust komen.

lees meer »
 
1e advent Waar droom jij van ? Micha 2 1e advent Waar droom jij van ? Micha 2

Micha vertelt dat er in de wereld veel slechte mensen zijn. Sommige mensen liggen zelfs ‘s nachts in bed al te bedenken wat voor slechte dingen ze de volgende dag weer kunnen doen, ze vernietigen het land. De Messias zal u uit ballingschap leiden. Hij die een bres slaat, gaat voorop, ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan erdoorheen naar buiten. Hun Koning gaat hun voor, de Heer gaat aan het hoofd Micha 2: 13.

lees meer »
 
Eind kerkelijkjaar 2010 Eind kerkelijkjaar 2010

Witte roos: symbool van zuivere liefde voor de overledene
Doopvont : hier mochten zij het teken van het verbond met God ontvangen.

lees meer »
 
Dankdag voor gewas en arbeid 2010 Dankdag voor gewas en arbeid 2010

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rept een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan`t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

En niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.
 

lees meer »
 
De weduwe en de onrechtvaardige rechter Lucas 18: 1-8 De weduwe en de onrechtvaardige rechter Lucas 18: 1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

De weegschaal : symbool voor recht, het afwegen van goed en kwaad
De gewichten geven aan dat het eerlijk gedaan wordt.De linker zwarte zijde en rot afval: symbool voor de rechter.

Bloeiende sedum: hemelsleutel
Blauwe bloemen: symbool voorde hemel
Buxus en palm : voor recht
Licht lila dahlias: bidden zonder ophouden om recht.

Het zaad van de zonnebloemen: symbool voor het geloof.
 

 
De weduwe en de onrechtvaardige rechter Lucas 18: 1-8 De weduwe en de onrechtvaardige rechter Lucas 18: 1-8

 

 

 

 

 

 

 

 

De weegschaal : symbool voor recht, het afwegen van goed en kwaad
De gewichten geven aan dat het eerlijk gedaan wordt.De linker zwarte zijde en rot afval: symbool voor de rechter.

Bloeiende sedum: hemelsleutel
Blauwe bloemen: symbool voorde hemel
Buxus en palm : voor recht
Licht lila dahlias: bidden zonder ophouden om recht.

Het zaad van de zonnebloemen: symbool voor het geloof.
 

 
Startzondag 2010 Startzondag 2010

 
Pinksteren 2010 Pinksteren 2010

Pinksteren 2010. Liturgische kleur: rood

Pinksteren heeft met vuur te maken. De Geest van God, de Adem van Boven, werkt aanstekelijk. Mensen komen in beweging en vormen een unieke gemeenschap.

 

lees meer »
 
Pasen 2010 Pasen 2010

Thema: “Het kan ” Exodus 14: 15- 15a. 15: 19-20

Als Mozes en de Israëlieten weg zijn uit Egypte, bedenkt de farao zich toch weer. Hij gaat hen achterna door de woestijn. God leidt het volk door de rode zee, op weg naar een nieuw begin. (De doortocht naar Pasen).

Met Mozes zijn wij meegegaan, omdat de Heer ons riep.
Wij zijn op weg naar Kanaän, maar ‘t water is zo diep.
En farao in onze rug, hij wil zijn slaven weer terug.
Daar komen de soldaten al, wij zitten in de val.

O Mozes, roep toch tot de Heer, het water is zo diep.
Er is voor ons geen uitweg meer, het water is zo diep.
Waar is t’beloofde paradijs? Is dit het einde van de reis
Dat wij verdrinken in de zee?Waarom nam jij ons mee?

Maar Mozes heft zijn staf omhoog:Al is het water diep,
De wind steekt op, de zee wordt droog,
En Hij die zelf ons riep,
Hij brengt ons naar de overkant,
Hij leidt ons naar ’t beloofde land.
Maar farao, met heel zijn stoet, gaat onder in de vloed.
 

lees meer »
 
6e zondag in de veertigdagentijd 2010 6e zondag in de veertigdagentijd 2010


Thema: “Dood of leven?” Exodus 11: 1-10

Mozes vertelt de Israëlieten dat de farao hen nog steeds niet wil laten gaan. Maar God zal ervoor zorgen dat ze toch bevrijd worden.
 

Zomaar te gaan met een stok in je hand.
Zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand
eindeloos ver is ’t beloofde land.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan, met Zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.
 

lees meer »
 
5e zondag 40 dagentijd 21 maart 2010 5e zondag 40 dagentijd 21 maart 2010

 

Thema:”Hagel, hagel en nog eens hagel”
Exodus 9: 13-35

De farao wil de Israëlieten nog steeds niet laten gaan. Daarom gaat het zo hard hagelen als het nog nooit eerder gehageld heeft.

Eeuwige God.
Wij danken U voor de glorie van Uw Schepping.
Het mysterie dat ons verstand te boven gaat.
Wij danken U voor de aarde en het water, de zon en de wind, de dieren en de mensen, de culturen en de naties.
Breng ons ertoe te belijden hoezeer wij het leven hebben geschonden, Uw gave aan ons.
Sterk ons als wij proberen waar te maken dat de aarde en haar volheid van U is.

 

lees meer »
 
4e zondag veertigdagentijd , 14 maart 2010 4e zondag veertigdagentijd , 14 maart 2010

Thema: “Farao” Exodus 7: 8- 25
Mozes en Aäron gaan naar de farao. Maar de farao wil niet naar hen luisteren,
ook niet als God wonderlijke dingen laat gebeuren.

Geest van opstandigheid Alfred C. Bronswijk

Kom in ons midden, geest van opstandigheid,
Die ons de moed schenkt om in te gaan,
Tegen alles wat kleineert, tegen alles wat het uitzicht ontneemt,
tegen alles wat misbruikt en schendt,
tegen alles wat onvrede brengt.

Kom in ons midden, geest van opstandigheid,
Die ons kracht geeft om mee te werken aan alles wat gerechtigheid bouwt,
aan alles wat tranen droogt,
aan alles wat leven bevordert,
aan alles wat strijdt tegen de dood.

Kom in ons midden, geest van opstandigheid,
die ons leert geloven in alles waarin liefde woont,
in alles wat kloven overbrugt,
in alles wat verzoening brengt,
in alles wat Christus de mensen heeft geboden.


 

lees meer »
 
3e zondag 40-dagentijd 3e zondag 40-dagentijd

3e zondag in de 40 dagentijd 2010.
Thema: “Stenen, stenen en nog eens stenen.
Exodus 6:2-9, 28-7:7
Als Mozes aan de Israëlieten vertelt wat hij gaat doen, luisteren ze niet naar hem. Zij zijn moedeloos van het zware werk.
 

Gebed.                                                  Berthe van Soest.
Heer, vaak kan ik niet praten,
Zie ik dat er onrecht gebeurt
Maar gaat mijn mond niet open.

Heer ze luisteren niet,
Niet naar mij, ik ben maar klein,
Heb niet de goede woorden, durf het niet.

Heer, zie naar ons om, naar ons allemaal.
Geef ons woorden, durf en wilskracht,
Om te spreken, om onrecht te benoemen,
In ons gezin en op ons werk, in Nederland en in de wereld. Schenk ons woorden, geef ons durf en behoed ons.
 

lees meer »
 
2e zondag in de 40-dagentijd 2e zondag in de 40-dagentijd

Thema: “De staf van God”. Exodus 4: 18- 31

Mozes gaat op weg naar Egypte, om te doen wat God
Hem heeft gezegd. Hij gaat niet alleen: zijn vrouw en kinderen gaan met hem mee. In zijn hand heeft Mozes
Een staf, als teken dat God hem zal steunen. Aäron ging
Mozes tegemoet.

 

lees meer »
 
1e zondag 40-dagentijd 2010 1e zondag 40-dagentijd 2010

1e zondag 40 dagentijd 21 februari 2010
Thema: de roeping van Mozes. Exodus 3: 1- 18

lees meer »
 
Doopdienst 7 februari 2010 Doopdienst 7 februari 2010

Exodus 2: 1 – 10.

Naar het verhaal van Mozes die gered is uit de doodsrivier is een schikking gemaakt.

 

lees meer »
 
Fusiedienst Protestantse Gemeente te Terneuzen Fusiedienst Protestantse Gemeente te Terneuzen

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren:
Rood, oranje, geel , groen, paars en blauw.
God bedacht die prachtige kleuren.
Anders was alles zo grijs en grauw.

Het doopvont: Allemaal zijn wij gedoopt en verbonden als één kerk en één geloof.

 

De veelheid aan kleuren is het symbool dat wij als gemeente allemaal verschillend zijn en samen op weg mogen gaan in verbondenheid met de liefde en trouw van God.
 
 

 
Jaarwisseling 2009-2010

Jaarwisseling 2009-2010

gezang 398: 7
 

In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag.Het verdorde riet en zaaddozen is het oudejaar. Het nieuwe jaar verwachten wij.
De ring van hedera is het vertrouwen dat God met ons is elk moment.
 

 
1e Kerstdag 25 december 2009

1e Kerstdag 25 december 2009

 

In een stal in Betlehem.

Lucas 2: 1- 20

God zoekt mensen op – niet alleen in de tempel, maar ook in gewone huizen en in het bergland. Zelfs in een stal in het plaatsje Betlehem een plaats waar de Messias geboren wordt.

Een arme stal in Betlehem , heel klein en onbekend.
Daar wordt geboren ’t Kind van God dat
ons de vrede brengt.
Op bergen en in dalen, in tempel, huis en stal,
Gods liefde straalt waar mensen zijn.
Het licht schijnt overal.

lees meer »
 
4e advent 2009 4e advent 2009

Heel het bergland.

Lucas 1: 57 – 80

Als Johannes geboren is, kan Zacharias weer praten.
En dat niet alleen, hij zingt net als Maria een loflied.

De steden van ‘tJudeese land,
Het berggebied rondom.
Daar gaat het nieuws van mond tot mond:
God ziet naar mensen om.
Op bergen en in dalen,
In tempel, huis en stal,
Gods liefde straalt waar mensen zijn.
Het licht schijnt overal.
 

lees meer »
 
3e advent 2009 3e advent 2009

Het huis van Elisabet Lucas 1: 39 – 56

Maria gaat naar haar tante Elisabet, die net als zij een kind verwacht. Maria is zo blij, dat ze een vrolijk lied zingt over hoe God naar mensen omziet en hen bevrijdt.


De woning van Elisabet,
Ver van haar huis vandaan.
Daar zingt Maria ’t hoogste lied:
God heeft mij bijgestaan.
Op bergen en in dalen,
In tempel, huis en stal,
Gods liefde straalt waar mensen zijn.
Het licht schijnt overal.
 

lees meer »
 
Zondag 6 december 2009 2e advent kleur: paars

Zondag 6 december 2009 2e advent kleur: paars

Het huis van Maria Lucas 1: 26- 38

God zoekt mensen op – niet alleen in de tempel, maar ook in een heel gewoon huis in Nazareth. De engel Gabriël vertelt Maria dat ze een bijzonder kind zal krijgen, de Zoon van de Allerhoogste.
  

lees meer »
 
Achtergrondinformatie Liturgische schikkingen Achtergrondinformatie Liturgische schikkingen

Lees hier meer over de doelstellingen van de Liturgische schikkingen welke op bijzondere momenten in het Kerkelijk jaar te zien zijn in de Opstandingskerk.

lees meer »
 
1e advent 2009

1e advent 2009

In deze adventstijd van 2009 lezen we verhalen uit Lucas 1 en 2. Het zijn de bekende verhalen over de priester Zacharias die bezoek krijgt van een engel, de engel Gabriël die bij Maria op bezoek komt en de lofliederen die Maria en Zacharias zingen om de grote dingen die gebeuren.
 

lees meer »
 
Dankdag voor gewas en arbeid 2009 Dankdag voor gewas en arbeid 2009

lees meer »
 
Startzondag 2009

Startzondag 2009

Wij geloven.

Wij geloven wat wij hopen
En wij kijken vaak naar boven,
Naar de hemel:help ons Heer,
Anders geloven wij niet meer.
 

lees meer »
 
1e zondag 40-dagentijd 2009 1e zondag 40-dagentijd 2009

1e zondag 40 dagentijd .

Thema: “Kom tot jezelf”
Marcus 1: 12-15

In het verhaal van Marcus 1, lezen we dat Jezus zich terugtrekt om tot zichzelf te komen, om na te denken over de vragen die er echt toe doen. In de 40 dagentijd nemen wij daar een voorbeeld aan: we staan stil bij wat echt belangrijk is, we nemen de tijd om tot onszelf te komen.
 

lees meer »
 
3e zondag 40 dagentijd 2009 3e zondag 40 dagentijd 2009

 

Thema:”Bloed, zweet en tranen”
Johannes 2: 13 – 22

Bij de tempel stuurt Jezus de handelaren en geldwisselaars weg.
De leerlingen denken: gaat hij niet te ver? Gaat hij er niet aan onderdoor?
Het vertellen van het woord van God kost Jezus veel energie, het kost hem “bloed, zweet en tranen”.
 

lees meer »
 
4e zondag 40 dagentijd ,22 maart 2009 4e zondag 40 dagentijd ,22 maart 2009

Thema : “Houd je hand op!”
Johannes 6: 4- 15

Duizenden mensen hebben genoeg aan vijf broden en twee vissen.
Jezus, laat zien dat het in het leven goed is om je hand op te durven houden; je mag vertrouwen dat God je voldoende geeft – zelf meer dan je nodig hebt.
 

lees meer »
 
5e zondag 40 dagentijd ,29 maart 2009 5e zondag 40 dagentijd ,29 maart 2009

Thema : Als een graankorrel”
Johannes 12: 20-33

Jezus, vertelt zijn leerlingen over de gebeurtenissen die komen gaan en gebruikt daarbij het beeld van de graankorrel. De graankorrel moet in de aarde vallen en sterven, zodat hij vrucht kan dragen. Onnavolgbaar lijkt het. Maar toch mogen we weten, dat er in ieder leven steeds een nieuw begin kan zijn. Het leven gaat door, zelfs in de donkerste duisternis.
 

lees meer »
 
Palmpasen, 6e zondag in de 40 dagen - 5 april 2009 Palmpasen, 6e zondag in de 40 dagen - 5 april 2009

Thema: ” Juich voor de koning!”, Marcus 11: 1-11

Jezus rijdt Jeruzalem binnen als een koning. Hij rijdt op een ezel en alle mensen juichen voor hem.

Op een ezel komt Hij binnen, in de stad Jeruzalem.
Door de mensen die daar zwaaien, lijkt een nieuwe geest te waaien.
Maar wat zij voor Hem verzinnen - Heerser zijn - past niet bij Hem.
 

lees meer »
 
Paaszondag , 12 april 2009 Paaszondag , 12 april 2009

Thema: “Leeft”
Johannes 20 : 1- 18

Op Paasmorgen lezen we het verhaal over Maria die bij het graf van Jezus komt. Ze is verdrietig omdat Jezus is gestorven. Maar dan hoort ze dat Jezus leeft, en dat ook zij zelf verder mag gaan. We vieren vandaag dat God mensen steeds opnieuw tot leven roept. Zelfs in de diepste duisternis is er een nieuw begin mogelijk.
 

lees meer »
 
Beloken Pasen 2009 Beloken Pasen 2009

Beloken Pasen

Deze zondag wordt beloken Pasen genoemd ,omdat het destijds de gewoonte was, dat degene die in de paasnacht gedoopt werden, hun witte kleding op deze dag aflegden (beloken is afsluiten).

Johannes 20: 19-29.

 

lees meer »
 
Pinksteren 2009 Pinksteren 2009


Waar de Geest waait komt beweging.
Pinksteren is het feest van mensen die vol worden van de Geest.
Pinksteren is het feest dat God mensen inschakelt, en in beweging brengt.
 

lees meer »
 
Afscheid kinderen kindernevendienst

Afscheid kinderen kindernevendienst
lees meer »