Predikanten en kerkelijk werker Predikanten en kerkelijk werker
Predikanten en kerkelijk werker vormen samen het Werkteam van Wijkgemeente De Ontmoeting
   
Predikant

ds. W. (Willem) Peene
Koninginnelaan 5
4532 BN Terneuzen
0115-785387
w.peene@hetnet.nl


 
 
Predikant
(met emeritaat sinds 1 november 2020, met pensioen per 1 februari 2022)ds. J.H. (Huub) Smeets
 

Kerkelijk werker

Leontien Slabbekoorn-de Muijnck
terneuzenjop@gmail.com
06-20804451
 

 


 
 
terug