Wat is diaconie? Wat is diaconie?

In één woord: HELPEN

Diaconaat komt van het Griekse woord diaconia = dienst. Diaken komt van diakonos = dienaar. Diakoneo = "dienen aan tafel".

Deze bovenstaande woorden geven direct al aan waar we voor staan als diakenen: Dienstbaar zijn aan gemeenteleden, de directe omgeving en aan de wereld.

Samengevat het leveren van bijdragen aan het welzijn van de (wereld) samenleving, het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute nood.

 
Wat doet de diaconie? Wat doet de diaconie?

Helpen waar geen helper is

De diaconie verstaat onder diaconaat: 'helpen waar geen helper is, veraf en dichtbij, zonder aanzien des persoons, door het delen van gaven, goederen, kennis, welvaart en welzijn in navolging van Christus'. Het doel van de diaconie is ervoor te zorgen dat aan de leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt.

Het kan gaan om spanning van incidentele dan wel van structurele aard, zowel in de eigen omgeving als elders in de wereld. Met het oog daarop zal de diaconie de leden van de wijkgemeenten informeren en zo toerusten, dat ook deze in woord en daad voor hen die geen helper hebben zullen opkomen. De diaconie zal ervoor zorg dragen dat voor dit doel collectes worden ingezameld en zorgvuldig worden beheerd en dat daarnaast andere goede middelen worden gezocht en aangewend. De diaconie streeft ernaar samen met alle gemeenteleden te groeien naar een diaconale gemeente.

Diaconie: we doen het graag maar ergens is het jammer dat het nog steeds nodig is...

De diakenen hebben een dienende taak in de kerkdiensten. Een belangrijke liturgische ondersteuning is de betrokkenheid van de diakenen bij het verdelen van de symbolen Brood en Wijn tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.
Lees meer over de drie speerpunten van de diaconie:

lees meer »
 
Diakenen Diakenen

Welke mensen zitten er in de diaconie?

lees meer »
 
Beleidsplan Diaconie 2015-2019 Beleidsplan Diaconie 2015-2019


klik hier

 
Ondersteuning stichting IKUSASA 2014 - 2018 Ondersteuning stichting IKUSASA 2014 - 2018

Naast lokale en landelijke ondersteuning tracht de diaconie van de Protestantse Gemeente te Terneuzen ook ergens in de wereld een bijdrage te leveren tot verbetering van levensomstandigheden. 

lees meer »
 
Diaconie deed extra Paasgift aan voedselbank.

Diaconie deed extra Paasgift aan voedselbank.

De 40-dagentijd ligt achter ons. Het thema onvoorwaardelijke liefde heeft ook de diaconie beroerd. Onvoorwaardelijk is dat wij zonder beperking onze liefde geven en dat is zeker voor de diaconie een van de belangrijkste taken.

lees meer »
 
Glutenvrij brood beschikbaar bij avondmaal Glutenvrij brood beschikbaar bij avondmaalBij de avondmaalvieringen in onze kerk worden stukjes casinobrood uitgereikt. Bent u daar allergisch voor, er is ook glutenvrij brood voorhanden.

lees meer »
 
Giften / bankrekening diaconie Giften / bankrekening diaconie

Wil je een gift overmaken naar de diaconie? Graag! Kijk bij het kerkelijk bureau voor de bankrekeningnummers. Dankjewel!

 
Giftenformulier tbv fiscus (Diaconie) Giftenformulier tbv fiscus (Diaconie)

klik hier