2e advent 2012 Maak de weg vrij. Maleachi 3: 1-4 2e advent 2012 Maak de weg vrij. Maleachi 3: 1-4

Maleachi spreekt over een bode, die de voorbode is van de dag die zal komen. Of beter gezegd van de Heer van de hemelse machten, die zal komen om recht te spreken.
We verlangen met heel ons hart naar licht in onze duisternis.  Gez. 126 vers 2


Zilveren schaal: we zien uit- en kunnen ook niet anders – naar een wereld waarin zilver zuiver is, waarin spreken oprecht is.
2 takken een weg die breed uit loopt (maak de weg vrij)
In het midden van de weg een bloemstuk  (de  bode).
Brandende lantaarn: er komt licht in het donker.

terug