2e zondag 40-dagentijd 2023 2e zondag 40-dagentijd 2023
Op de berg
in stilte luisterend biddend
Drie profeten
gevonden wijsheid
Matteüs 17: 1-9
terug