Bestuurssamenstelling Bestuurssamenstelling
Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de kerkerlijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ongeveer 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit ongeveer 6 leden.
terug