2e zondag in de 40-dagentijd. 2e zondag in de 40-dagentijd.
Reminiscere: Gedenk uw barmhartigheden.
2e zondag in de Veertigdagentijd.
Wie is die man?
Matteüs 21: 10-17 en Jeremia 7: 1- 11
In de tempel.           
Na het rumoer van de intocht zoekt Jezus de stilte van de tempel. Maar is die stilte daar wel te vinden? Jezus jaagt de geldwisselaars en de verkopers weg. De tempel moet geen rovershol zijn maar een huis van gebed!
Lied 187 Het nieuwe Liedboek.

Runderen, schapen en duiven te koop!
Honderden feestvierders lopen te hoop.
Kopers en verkopers, aanbod en vraag:
er is veel te doen in de tempel vandaag.
Loven en bieden, het hoort er toch bij.
Wissel je geld en de winst is voor mij.
Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf:
er gaat heel wat om in het tempelbedrijf.
Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan:
afzet en omzet, geldzuchtig bestaan.
Woedend drijft Hij met een gesel van touw
die afgoderij uit het tempelgebouw.
Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij.
Heilig het daarom en houd het dus vrij
 van verslaving aan goud en genot
Geen diensthuis is dit, maar een tempel van God.


Liturgische kleur paars.

De tempelreiniging:
Schikking van takken, gras paarse bloemen, zilverstukken) puinbrokken, goud en zilver enz.
 
terug