DOE MEE! ONTWIKKEL JE TALENT! (over waardevol vrijwilligerswerk) DOE MEE! ONTWIKKEL JE TALENT! (over waardevol vrijwilligerswerk)

Wij werken aan de hand van een actief vrijwilligersbeleid. Als je betrokken wilt raken bij het jeugdwerk, wat wij natuurlijk graag willen, dan zijn er een aantal stappen te nemen. Dat willen we zorgvuldig doen, omdat we allereerst de kinderen en jongeren die ons worden toevertrouwd een veilige, zorgzame en leerzame omgeving willen bieden. Verder zien we graag dat ieder gemeentelid op een plek terecht komt in de gemeente waar de talenten en interesses het best tot zijn recht komen.
Lijkt het je leuk om mee te doen in ons jeugdwerk, neem dan contact op met Leontien Slabbekoorn. We maken dan een afspraak met je om te kijken welke taak je eerste interesse heeft. Je kunt altijd meelopen om te kijken bij een groep en de sfeer te proeven. We bespreken je ervaringen tot dan toe, het beleid van het jeugdwerk, je taken en de wederzijdse verwachtingen. Iedereen heeft het druk, de tijd die je in vrijwilligerswerk steekt wil je goed besteden. Daarom willen we zorgvuldig omgaan met de mensen die in het jeugdwerk werkzaam zijn.


 

Met onze vrijwilligers werken wij TALENTGERICHT. Het is namelijk niet leuk om dingen te doen die je niet kunt of niet wilt. Vrijwilligerswerk vraagt niet alleen iets van jou - energie, tijd, inzet, creativiteit - het levert ook wat op - groei van je eigen geloof, waardering van kinderen en ouders, voldoening om iets voor een ander te betekenen en een heleboel leuke, mooie, onvergetelijke en leermomenten! Je kunt jeugdwerk dan ook gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen. Niet voor niets is er jaarlijks ook een aantal jongeren dat zijn maatschappelijke stage in de kerk doet!

'ALS JE VAN GOD HOUDT EN GEEFT OM JONGEREN DAN KUN JE EEN GEWELDIGE LEIDER WORDEN!'

In het jeugdwerk zijn wij op zoek naar verschillende talenten. We zoeken JONG talent maar ook OUD talent. Wat is jouw talent? In het overzicht hieronder lees je

- welk TALENT we zoeken

- in welke FUNCTIE je dat talent kunt gebruiken of ontwikkelen

- hoeveel INZET dat van je vraagt

- wat het jou OPBRENGT 

 


 

Je kunt goed met kleine kinderen omgaan en bent er zelfs niet vies van om eens een luier te verschonen.
Oppas
1x per 6 weken
Ouders zijn je dankbaar dat zij met een gerust samen een kerkdienst kunnen bijwonen.


 

Je kunt goed met basisschoolkinderen omgaan. Jij kunt hen op een begrijpelijke manier de bijbelverhalen vertellen. Er wordt gewerkt met een methode waaruit je materialen kunt kiezen.
Leider bij de kindernevendienst
1x per 6 weken + 4x per jaar overleg
Kinderen geven met hun opmerkingen een visie waar je zelf nooit over had nagedacht. Je komt eigenlijk altijd wel met een verhaal thuis!


 

Je vindt het leuk om met basisschoolkinderen om te gaan en hen te helpen.
Hulpleider bij de kindernevendienst

1x per 6 weken


 

Je vindt kerst de mooiste tijd van het jaar en je vindt dat kinderen recht hebben op een onvergetelijke kerstviering. Je bent creatief en steekt graag de handen uit de mouwen.
Hulp bij het kinderkerstfeest
4 vergaderingen + het kerstfeest zelf
Het kinderkerstfeest wordt door (groot)ouders gewaardeerd. Ook bezoeken rand- en buitenkerkelijken deze bijeenkomsten waardoor je hiermee iets van het evangelie kunt doorgeven.


 

Jij hebt ideeen over hoe een aansprekende Jeugddienst eruit zou moeten zien.
Medewerker Jeugddiensten
4x per jaar + voorbereidende besprekingen.
Het is leuk dat je in de kerk eens andere dingen kunt laten gebeuren. Het is zinning om met leeftijdgenoten na te denken over hoe een kerkdienst er volgens jou uit moet zien, en dit uit te voeren!


 

Jij vindt het een uitdaging om met pubers over geloof te praten.
Leider Tienerkerk
1x per maand
Tieners verfrissen je met hun kijk op geloof. Ze laten je daardoor ook zelf weer nadenken over de belangrijke dingen van het leven.


 

Jij bent creatief. Je werkt graag met basisschoolkinderen. Jij hebt knutselideeen. Lees je een bijbelverhaal dan weet jij er al direct een knutselwerkje bij en dan beginnen je handen al te jeuken.
Leider Creamiddag
3 a 4x per jaar + 2 voorbereidende besprekingen per keer.
Het is mooi te zien hoe kinderen aan de slag zijn met hun knutselwerkjes. Leuk om af en toe die helpende hand toe te steken wanneer dat kind net een hand tekort komt.


Jij wilt best eens een helpende hand toesteken bij knutselende kinderen.
Helpende hand Creamiddag
1, 2, 3 of 4 woensdagmiddagen per jaar (wat jij wilt of kunt)
Het is heerlijk te zien hoe kinderen aan de slag zijn met hun knutselwerkjes. Leuk om af en toe die helpende hand toe te steken wanneer dat kind net een hand tekort komt.


Jij draait je hand er niet voor om om aansprekende stukjes te schrijven in de kerkbladen en op de nieuwsbrief als uitnodiging voor de creamiddagen.
Publiciteitsmedewerker Creamiddag
3 a 4x per jaar
Je krijgt leuke reacties. Zonder jou bijdrage komt er niemand naar de creamiddagen!


Jij vindt het een uitdaging om met pubers over geloof te praten.
Leider LEVEL 14 
8 tot 24 weekavonden
Door hun vragen en opmerkingen ga je zelf ook weer eens nadenken over geloofsvragen.


Jij vindt het een uitdaging om jongeren over geloof te praten en een band met hen op te bouwen.
Leider LEVEL 17 
20 weekavonden
De band die je met jongeren opbouwt is goud waard!

 


Staat jouw talent erbij? Krijg je er al een beetje zin in? Wil je meer weten? Stuur dan een e-mailtje naar Leontien Slabbekoorn jeugdwerker@pgterneuzen.nl. Wij nemen dan contact op en praten graag met je verder! Staat jouw talent hier niet bij maar ligt je hart wel bij jongeren? Laat ons dat ook weten!

terug