Vijfde zondag in de veertigdagentijd 2018 Vijfde zondag in de veertigdagentijd 2018
.
Ik heb alles voor je over.
Jezus vertelt over de graankorrel.
Kijk, de graankorrel moet dood gaan, want dan brengt hij vrucht  voort. Jezus  vreest ook voor het lijden, gaat zijn weg om te bevrijden en gelooft dat Hij zal opstaan. Zo voldoet  Hij aan Gods woord.
 
Uitleg:
Liturgische kleur : paars ingetogenheid
De schikking is een cirkel( het leven gaat door)
Het kruis: het komende lijden
Korenschoof met losse graankorrels  in de aarde
Ontkiemd graan: wat  vrucht dragen zal

 
terug