vr 16 maart 2018

Psalm Pasen: Zeeland zingt voor Pakistan

Locatie: 
 Protestantse kerk Axel
Tijdstip: 
 20.00


Al eeuwenlang worden de psalmen gezongen. Liederen die je meenemen door de diepe dalen van het leven, maar ook psalmen die het uitzingen van vreugde.

Psalmen: liederen van vreugde en verdriet

The Psalm Project bewerkt de bij velen bekende melodieën van het Geneefse Psalter tot hedendaagse composities. Daardoor wil The Psalm Project de Psalmen ook voor de toekomstige generaties levend houden en recht doen aan de vaak prachtige melodieën en bekende melodieën van het Geneefs Psalter.

Dit concert wordt georganiseerd door Zingen in de Kerk, een initiatief van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Gratis tickets zijn te reserveren via www.zingenindekerk.nl. 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd, om te genieten van deze mooie muziek en zang. Tijdens deze avond zal er een collecte worden gehouden voor het ZWO project voor Pakistan.

terug