ELIM - Diaconie jaarrekening 2016 ELIM - Diaconie jaarrekening 2016

Hervormde Elim-kerk te Terneuzen    
college van diakenen    
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie    
       
       
   begroting  rekening rekening
  2016 2016 2015
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €                         -  €                       -  €                        -
 Bijdragen gemeenteleden  €                 15.970  €              13.656  €               12.152
           
Totaal baten  €                 15.970  €              13.656  €               12.152
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €                  2.290  €                4.152  €                 4.055
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)   €                         -  €                       -  €                        -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                     300  €                  487  €                    365
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €                         -  €                       -  €                        -
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   €                             100  €                        -100  €                          -100
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                         -  €                       -  €                        -
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €                     130  €                       -  €                     40
           
Totaal lasten  €                  2.820  €                4.539  €                 4.360
       
Resultaat (baten - lasten)  €                 13.150  €                9.117  €                 7.792
       

terug